Oppikirjat

Pyhäjoen lukiossa opiskelijat saavat pakollisten kurssien oppikirjat veloituksetta käyttöönsä!
(merkitty *)

Päivitetty 30.9.2011

ÄIDINKIELI

* Mikkola Anne-Maria, Koskela Lasse et al: Äidinkielen käsikirja, WSOY
Äidinkielen kursseihin liittyy kurssivihot, joita käytämme:
* AI1, Mikkola et al: Kurssivihko 1,  Kieli, tekstit ja vuorovaikutus, WSOY
* AI2, Mikkola et al: Kurssivihko 2, Tekstien rakenteita ja merkityksiä,, WSOY (ostetaan myöhemmin)
* AI3, Mikkola et al: Kurssivihko 3, Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa WSOY
* AI4, Mikkola et al: Kurssivihko 4, Tekstit ja vaikuttaminen, WSOY
* AI5, Mikkola et al: Kurssivihko 5,Teksti, tyyli ja konteksti, WSOY (ostetaan myöhemmin)
* AI6, Mikkola et al: Kurssivihko 6, Kieli, kirjallisuus ja identiteetti, WSOY (ostetaan myöhemmin)

* ÄI8, Tekstitaitojen syventäminen, Mikkola et al, WSOY
AI9, kirjoittamisen vihko ja Ylioppilasaineita kokoelma

RUOTSI

* RU1, Bulut-Kajander-Laurén-Repo-Wahlroos: Magnet, kurs 1, Wsoy (toistaiseksi oppilaalle)
* RU2, Bulut-Holm-Kajander-Repo-Wahlroos: Magnet, kurs 2, Wsoy
* RU3, Bulut-Kajander-Nordgren-Repo-Wahlroos: Magnet, kurs 3, Wsoy
* RU4, Bulut et al: Magnet, kurs 4, Wsoy
* RU5, Bulut et al: Magnet, kurs 5, Wsoy
RU6, Blom et al: Galleri 6, Otava
RU7, Blom et al: Galleri 6 / Galleri 7, Otava
RU8, ei oppikirjaa
RU9, ei oppikirjaa
RU10, ei oppikirjaa

ENGLANTI

* EN1, Elovaara et al: ProFiles, course 1, Wsoy (toisteiseksi oppilaalle)
* EN2, Elovaara et al: ProFiles, course 2, Wsoy
* EN3, Elovaara et al: ProFiles, course 3, Wsoy
* EN4, Ikonen et al: ProFiles, course 4, Wsoy
* EN5, Ikonen et al: ProFiles, course 5, Wsoy
* EN6, Ikonen et al: ProFiles, course 6, Wsoy
EN7, Ikonen et al: ProFiles, course 7, Wsoy
EN8, Ikonen et al: ProFiles, course 8, Wsoy
EN9, ei oppikirjaa
EN10, ei oppikirjaa
EN11, Säteri et al: Perfect Abi, Wsoy


SAKSA

SA1+SA2, Kelkka et al: Kunz und gut, kurssit 1-2, oppikirja + harjoituskirja, Otava
SA3, Kelkka et al: Kurz und gut, kurssi 3, oppikirja + harj.kirja, Otava
SA4+SA5 +SA6, Kelkka et al: Kurz und gut, kurssit 4-6, oppikirja + harj.kirja, Otava, uusi painos
SA7+SA8, Kelkka et al: Kurz und gut, kurssit 7-8, oppikirja + ABI-bonus + harj.kirja, Otava

RANSKA

RA1, Bärlund et al: Voilà 1 Textes pour le lycée + Voilà 1 Exercices pour le lycée, Otava
RA2, Bärlund et al: Voilà 1 Textes pour le lycée + Voilà 1 Exercices pour le lycée, Otava
RA3, Bärlund et al: Voilà 2 Textes et exercices UUSI PAINOS (ISBN 978 951 1229988)
RA4, Bärlund et al: Voilà 3 Textes et exercices
RA5, Bärlund et al: Voilà 4 Textes et exercices
RA6, Bärlund et al: Voilà 5 Textes et exercices
RA7, Kivivirta et al: Voilà 6 Textes et exercices
RA8, Kivivirta et al: Voilà 6 Textes et exercices

MA/FY/KE

MAOL-taulukot, Otava, ISBN 9511206079

LAAJA MATEMATIIKKA

* MAA1, Pyramidi 1, Funktiot ja yhtälöt, Tammi
* MAA2, Pyramidi 2, Polynomifunktiot, Tammi
* MAA3, Pyramidi 3, Geometria, Tammi
* MAA4, Pyramidi 4, Analyyttinen geometria, Tammi
* MAA5, Pyramidi 5, Vektorit, Tammi
* MAA6, Pyramidi 6, Todennäköisyys ja tilastot, Tammi
* MAA7, Pyramidi 7, Derivaatta, Tammi
* MAA8, Pyramidi 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Tammi
* MAA9, Pyramidi 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, Tammi
* MAA10, Pyramidi 10, Integraalilaskenta, Tammi
MAA11, Jäppinen: Lukion calculus 6, Lukuteoria ja logiikka, Otava
MAA12, Pyramidi 12, Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, Tammi
MAA13, Pyramidi 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Tammi
MAA14, Matematiikan kokonaiskuva, ei oppikirjaa
MAA15, Lineaarialgebra, ei oppikirjaa
MAA16, Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt

YLEINEN MATEMATIIKKA

* MAB1, Hemmo et al: Sigma 1 Lausekkeet ja yhtälöt, Tammi
* MAB2, Hemmo et al: Sigma 2 Geometria, Tammi
* MAB3, Hemmo et al: Sigma 3 Matemaattisia malleja 1, Tammi
* MAB4, Hemmo et al: Sigma 4 Matemaattinen analyysi, Tammi
* MAB5, Hemmo et al: Sigma 5 Tilastot ja todennäköisyys, Tammi
* MAB6, Hemmo et al: Sigma 6 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä, Tammi
MAB7, Hemmo et al: Sigma 7 Talousmatematiikka, Tammi
MAB8, Hemmo et al: Sigma 8 Matemaattisia malleja III, Tammi


FYSIIKKA

* FY1, Lavonen, Kurki-Suonio, Hakulinen: Galilei 1 Fysiikka luonnontieteenä, Weilin & Göös
FY2, Hatakka et al: Physica 2, Lämpö, WSOY
FY3, Hatakka et al: Physica 3, Aallot, WSOY
FY4, Hatakka et al: Physica 4, Liikkeen lait, WSOY
FY5, Hatakka et al: Physica 5, Pyöriminen ja gravitaatio, WSOY
FY6, Hatakka ei al: Physica 6, Sähkö, WSOY
FY7, Hatakka et al: Physica 7, Sähkömagnetismi, WSOY
FY8, Hatakka et al: Physica 8, Aine ja säteily, WSOY
FY9, Heikki Lehto et al: Fysiikka, kertauskirja (YO-tehtävät 2003-2009), Tammi
* FY10, Lavonen, Kurki-Suonio, Hakulinen: Galilei 3 Mekaniikka 1, Weilin & Göös

KEMIA

* KE1, Lehtiniemi et al: Mooli 1, ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava, ISBN 9511195611
KE2, Lehtiniemi et al: Mooli 2, kemian mikromaailma, Otava, ISBN 9511197142
KE3, Lehtiniemi et al: Mooli 3, reaktiot ja energia, Otava, ISBN 951120646X
KE4, Lehtiniemi et al: Mooli 4, metallit ja materiaalit, Otava, ISBN 9511209817
KE5, Lehtiniemi et al: Mooli 5, reaktiot ja tasapaino, Otava

MAANTIETO

* GE1, Kakko et al: Lukion maantiede 1-2, sininen planeetta / yhteinen maailma, Otava, ISBN 9511192876
* GE2, Kakko et al: Lukion maantiede 1-2, sininen planeetta / yhteinen maailma, Otava, ISBN 9511192876
GE3, Kakko et al: Lukion maantiede 3, riskien maailma, Otava, ISBN 9511197231
GE4, Antikainen et al : Aluetutkimus, Tammi,  ISBN 978-951-26-5352-2 (Huom! UUSIN PAINOS!)

BIOLOGIA

* BI1, Leinonen et al: Koulun biologia, lukio 1, Eliömaailma, Otava, ISBN 9511194453
* BI2, Leinonen et al: Koulun biologia, lukio 2, Solu ja perinnöllisyys, Otava, ISBN 9511196391
BI3, Leinonen et al: Koulun biologia, lukio 3, Ympäristöekologia, Otava, ISBN 9511200968
BI4, Kokkonen et al: Lukion biologia 4, Ihmisen biologia, Otava 2011, ISBN 9511243755
BI5, Happonen et al: BIOS 5, bioteknologia, WSOY

HISTORIA

* HI1, Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 1-2; Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, WSOY
* HI2, Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 1-2; Eurooppalainen ihminen, WSOY
* HI3, Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 3; Kansainväliset suhteet, WSOY
* HI4, Heikkilä et al: Ajasta aikaan, Suomen historian käännekohtia, WSOY, kurssi 4
HI5, Heikkonen et al: Muutosten maailma 5, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomiaan, WSOY
HI6, Jokiaho et al: Argos, kulttuurit kohtaavat, WSOY

YHTEISKUNTAOPPI

* YH1, Kohi et al: Forum 1, Uusi yhteiskuntatieto, Otava (ilmestyy tammikuussa 2011)
* YH2, Kohi et al: Forum 2, Uusi taloustieto, Otava
YH3, Linnainmaa et al: Lukiolaisen lakitieto, WSOY
YH4, Arola et al: Kansalainen ja Eurooppa, Edita

USKONTO

* UE1, Jämsä et al: Uskonnon Arkki, Edita
* UE2, Laine et al: THEO. Betlehemistä Brysseliin, Otava
* UE3, Hallamaa et al:: Etiikan Arkki, Edita
UE4, Ketola et al: Maailmanuskontojen Arkki, Edita
UE5, Ketola et al: Suomaisen uskonnon Arkki, Edita
UE6, Ei oppikirjaa

PSYKOLOGIA

* PS1, Lonka et al: psykologia! 1, Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutusWSOY
PS2, Lonka et al: psykologia! 2, Ihmisen kasvu ja kehitys, WSOY
PS3, Lonka et al: psykologia! 3, Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet, WSOY
PS4, Lonka et al: Psykologia! 4, Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta, WSOY
PS5, Lähdesmäki et al: Persoona 5, Persoonallisuuspsykologia, Edita, ISBN 9513740927
PS6, Ahokas et al: Sosiaalipsykologia, WSOY 208 

FILOSOFIA

* FI1, Hakala et al: Filo, opas aloittelevalle filosofille (uusi OPS)
FI2, Hallamaa et al: Etiikan Odysseia, Edita / apuna Eerolainen: FILO, etiikkaa etsimässä, Tammi
FI3, Hallamaa et al: Tiedon Odysseia, Edita / apuna Hakala et al: Minä ja maailmankaikkeus, TAMMI
FI4, Hallamaa et al: Yhteiskunnan Odysseia, Edita / apuna Eerolainen et al: FILO, vapaus, veljeys, tasa-arvo, TAMMI

TERVEYSTIETO

* TE1, Kalaja et al: Ote 1, lukion terveystieto, Terveyden perusteet TE1, Otava, ISBN 951119903X
TE2, Kalaja et al: Ote 2, lukion terveystieto, Nuoret, terveys ja arkielämä TE2, Otava, ISBN 9511206141
TE3, Kalaja et al: Ote 3, lukion terveystieto, Terveys ja tutkimus TE3, Otava, ISBN 978-951-1-21818-0

MUSIIKKI

* MU1, Lukion musa 1, Intro, WSOY