Putoamiskiihtyvyyden määrittäminen

 

Jaksottimella

 

Jaksotin on laite, joka lyö merkin paperiin 0,02 sekunnin välein.

 

Jaksotin kiinnitetään statiiviin ja katsotaan, että kappaleella on riittävästi tilaa pudota jaksottimen alle. Kiinnitetään punnus jaksottimen nauhaan ja asetetaan nauha jaksottimeen. Käynnistetään jaksotin ja päästetään kappale putoamaan. Määritetään punnuksen putoamiskiihtyvyys keskinopeuksien avulla. Mittauksissa päästään parempaan tarkkuuteen, jos mitattavia pisteitä ei valita aivan nauhan alusta.

 

Piirretään mittaustuloksista kuvaajat st- , vt- ja at-koordinaatistoon. Määritetään havaintojen perusteella putoamiskiihtyvyys. Verrataan saatua tulosta kirjallisuusarvoon.

 

Työstä tehdään työselostus, jossa on

·        Tutkimusongelma

·        Koejärjestelyt

·        Työn suoritus

·        Mittaustulokset ja kuvaajat

·        Putoamiskiihtyvyyden määritys ja vertailu kirjallisuusarvoihin

·        Pohdintaa ja mahdollisia virhearvioita