Heiluri

Heilurin pituuden vaikutus heilahdusaikaan