FY1 Vuorovaikutus-projekti, 27.09. – 08.01.2005
Yhteistyössä äidinkieli ja maantieto

OPPIKIRJA:
Galilei 1 Fysiikka luonnontieteenä
Lavonen, Kurki-Suonio & Hakulinen
WEILIN+GÖÖS 1998

Kurssin tavoitteet:

* Opiskelija oppii havainnoimaan fysiikaalisia peruskäsitteitä ympäristöstään.
* Luonnontieteellisillä tutkimuksilla on tavoitteena hahmottaa luonnonilmiöissä vallitsevia riippuvuussuhteita.


Fysiikan opiskeluun liittyvää verkkomateriaalia:
Fysiikan oppimateriaalia: http://sun.ylojarvi.fi/yao/loppuraportti/fysmatindex.html
http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/fysiikka/fysiikka/index.html

Fysiikan kurssiin liittyvistä asioista voi antaa nimettömänä palautetta osoitteessa: http://yrttis.pyhajoki.fi/~lhyvarin/kurssipalaute.html

Kurssin arviointi:

Fysiikan opintosuoritukset kootaan yhteen kurssisalkkuun, joka sisältää

Lisäksi kurssilla arvioidaan

Pv  Aihe
ti 27.9. 2h Mitä fysiikka on?
to 30.9. 2h Liike koordinaatistossa, harjoituksia
ma 4.10. 2h Harjoitustehtäviä
to 7.10. 2h Kokeellinen liikkeen tutkimus, josta tehdään työselostus
ma 18.10. 2h SI-yksiköt ja yksiköiden muunnoksia, harjoitustehtäviä
to 21.10 . 2h Vuorovaikutus ja liike
ma 25.10. 2h Mekaniikan testi
to 28.10. 2h Vektori fysiikassa
ma 1.11. 2h Testin palautus
to 4.11 . 2h Dynamiikan peruslaki
ma 8.11. 2h Kurssikoe
to 11.11. 2h Harjoituksia
to 18.11. 2h Kokeen palautus
to 25.11. 2h Kokeellinen tutkimustehtävä
to 2.12. 2h Paneelikeskustelujen valmistelua
to 9.12. 2h Paneelikeskustelut
to 16.12. 2h Ryhmäkoe