Hi 4 Suomen historian käännekohtia 2008-09

 

 

Kurssin aikana tarkastellaan seitsemää Suomen historian käännekohtaa, joissa ilmenee suuria ja ratkaisevalla tavalla Suomen yhteiskuntaa ja ihmisten elämää muuttaneita tapahtumia. Nämä muutokset ovat liittyneet sotiin, taloudelliseen tai  poliittiseen kehitykseen ja vaikuttaneet kaikilla yhteiskunnan lohkoilla.

Integroidaan äidinkielen kanssa

yöt:

1. Opiskellaan oppikirjan avulla 7 käännekohtaa

2. Tehdään jostakin aikakaudesta esitys, joka liittyy kirjallisuustyöhön.

3. Pidetään koe

 

Aikataulu

1. viikko 12. - 14.11.

  Suomi osaksi Venäjää autonomisena valtiona

 Suomi kehittyy ja teollistuu 1860-luvulta lähtien

 

2. viikko  16. - 21.11.

1860-luvun muutoksia: maatalous, suomalaisuus ym

  Suomi yhtenäistämispolitiikan kohteena ja

  suomalaisten vastarinta  sekä eduskuntauudistus

 

3. viikko 23. - 28.11.

Tee historian työtä

 

4. viikko  2. - 5.12.

Minna Canth  tiistai  2.12.   klo   9.30 

1. naisen asema,  Tytti            2. naisasialiike,    Piia        3. miten tytöt kouluttautuivat- Jenna

Suomen itsenäistyminen

 Sisällissota

siä- ja ulkopolitiikan vaihtoehtoja 1920 – 1930

5.viikko 8. – 12.12.

 maanantai 9.30

Niskavuori     1. säätyvaltiopäivillä  - Kati          2. torppareita ja tilattomia - Henriikka  3.   Hella Vuolijoki ja aatteet - Lotta

Juhani Aho: 

  1.  suomalaisuusliike    Heli    ja 2. liikenne ja rautatiet 1800-luvulla     Hanna

 

tiistai  9.15

Eino Leino :       3. lehdistö Suomeen – Päivälehti, Työmies, kaleva  ym.  nuorsuomalaiset, sosdem  Jenni

L. Onerva:       Riikka

 

 

   TPA2      terroria puolin ja toisin – Joonas ,   jääkärit sisällissodassa  - Mikko

 keskiv. klo 12.15  

Täällä pohjantähden alla I   torstai 4.12.hi tunti: 1.  puolueiden toiminta 1900-l alussa (siis sosiaalidem. ja esim. suomalainen- vanhasuomal.p.)     Pasi 

                     2.  miten suhtauduttiin helmikuun manifestiin Pentinkulmalla, Suomessa

 

   TPA2      terroria puolin ja toisin – Joonas ,   jääkärit sisällissodassa  - Mikko

 

  Kylmien kyytimies: Tampereen taistelu Saara

Käsky: naiset sisällissodassa      Noora

Troikka: 1. Mannerheim sisällissodassa,     Niko                                

                2. Mannerheimin vaikutus 1919 jälkeen: vakltionhoitaja jne..   Toni  

 

 

 torstai      9.30    TPA 3,             1.  poliittinen toiminta 1920-luvulla Pentinkulmalla,  2. Lapuanliike Pentinkulmalla, Maija Mika

torstai 12.15.  Colorado           1.  Kieltolaki Suomessa  1919 – 32        Laura

                             2.  siirtolaisuus                               Maaria

  Waltari:            1.   tulenkantajat,   2.   suuntauksia taiteissa, arkkitehtuurissa ja kirjallisuudessa - Emma

  Svinhufvud ja Kallio presidentteinä     

  Ulkopolitiikan vaihtoehtoja sotien välillä 1919 - 1939

  Talvisota

  Jatkosota

 

  Tuntematon sotilas: perjantaina 12.12.

   1.  sota syttyy  - edetään  1941- mihin ts:n joukot etenevät – selvitä historiankirjoista alue.       Eetu

   2.  perääntyminen 1944 – miten näkyy tuntemattomassa – miten hist.kirjoissa                       Juho-Matti

  

Pojat:                      1.  Saksan ja Suomen yhteistyö 1941                                       Samu

                                2.  Saksa ja Suomi sodan aikana (1942-44) – uusia tulkintoja     Mikko

6. viikko 16. - 20.12.

  Vaaran vuodet  ja Suomi kylmässä sodan aikaan

  Muutoksia  1960-luvulla yhteiskunnassa

 

  Koe perjantaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY 4 Suomen historian käännekohtia 2007-08

 

 

Kurssin aikana tarkastellaan seitsemää Suomen historian käännekohtaa, joissa ilmenee suuria ja ratkaisevalla tavalla Suomen yhteiskuntaa ja ihmisten elämää muuttaneita tapahtumia. Nämä muutokset ovat liittyneet sotiin, taloudelliseen tai  poliittiseen kehitykseen ja vaikuttaneet kaikilla yhteiskunnan lohkoilla.

Integroidaan äidinkielen kanssa

yöt:

1. Opiskellaan oppikirjan avulla 7 käännekohtaa

2. Tehdään jostakin aikakaudesta esitys, joka liittyy kirjallisuustyöhön.

3. Pidetään koe

 

Aikataulu

1. viikko 12. - 16.11.

  Suomi osaksi Venäjää autonomisena valtiona

 Suomi kehittyy ja teollistuu 1860-luvulta lähtien

  Aloitetaan historian työn tekeminen

 

2. viikko  19. - 23.11.

 Tehdään historian työtä, joka valmistuu

1860-luvun muutoksia: maatalous, suomalaisuus ym.

Minna Canth perj.  Riitta ja  Hanna: naisen asema, naisasialiike,

 

3. viikko 26. - 30.11.

 

  Suomi yhtenäistämispolitiikan kohteena ja

  suomalaisten vastarinta  sekä eduskuntauudistus

Juhani Aho:     Sini:   Helsinki muuttuu, rautateiden tulo

Eino Leino :     Kaisa,    lehdistö suomessa

L. Onerva:   Hannakeskiv. Yliopiston rooli ja

Hella Vuolijoki :

Mikko:  säätyvaltiopäivillä

Tinja: torppareita ja tilattomia

 

 Suomen itsenäistyminen

4. viikko  2. - 5.12.

 Sisällissota

Täällä pohjantähden alla I: Mikko Polus: puolueiden toiminta 1900-l alussa maanantai

 TPA 2                                  Tuula: terroria puolin ja toisin

 

  Lapuanliike, 

  TPA 3,                               Marjo       Lapuanliike Pentinkulmalla     perj.

  Colorado                            Annika ja Tiia      Kieltolaki Suomessa  1919 - 32

                                                                          siirtolaisuus

5. viikko 9. -13.12.

  Svinhufvud ja Kallio presidentteinä     

 tulenkantajista               Riikka

  Ulkopolitiikan vaihtoehtoja sotien välillä 1919 - 1939

  Talvisota            Ville

  Jatkosota   lottajärjestö sodan aikana   Vilja

 

  Tuntematon sotilas ja Pojat       Lari:  sota syttyy  - edetään vai peräännytään 1944

                                                     Ossi: Saksan ja Suomen yhteistyö sodan aikana

6. viikko 16. - 21.12.

  Vaaran vuodet  ja Suomi kylmässä sodan aikaan

  Muutoksia  1960-luvulla yhteiskunnassa

 

  Koe perjantaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 2    Suunnitelma  2007-08

Eurooppalainen ihminen  

 

Sisälto ja tavoitteet:

Painopiste onEuroopan  kulttuurihistoriassa. Ajanjakso etenee antiikista 1800-luvulle. Kurssin aikana etsimme länsimaisen kulttuurin juuria ja tarkastelemme eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekäpohdimme Euroopan kulttuuriperintöä. Selvitämme, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ja muovanneet eurooppalaista ihmistä ja siis myös suomalaisia.

                                                             järki            oikeudet

                                                                                               vapaus

                                     renes-                     valistus                               sosialismi                  

                                    sanssi                                                     

                                                                                                                libera-                                                                                                  k                 kristin                           Euroop-                                       lismi

                   usko                           palainen ih-             natio           konser-

                                                         minen                  nalismi        vatismi

             antiikin Rooma                                                      

                             antiikin                       demo-    

                             Kreikka                       kratia

 

Työt, jotka tehdään:

1. Muistiinpanoja ja selvityksiä eurooppalaiseen ihmiseen vaikuttaneista tekijöistä

2. Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Jaetaan luokka  6 oppilaan ryhmiin. Ryhmä perehtyy seuraaviin aiheisiin: a. kreikkalainen teatteri, b. Akropolis  ja kreikkalaiset temppelit,  c. Delfoin oraakkeli ja uskonnon vaikutus,  d. kreikkalaisia filosofeja, e.  lääketiede, historia    f. Aktiivinen kansalainen - osallistuminen.  Käsitellään ryhmässä. Työn oltava valmis määrättynä päivänä.       ryhmät: alla

3. Tehdään työ keskiajasta, renessanssista tai itsevaltiuden ajasta .

Tehdään työ yksin tai pareittain. Käytä lähteenä useampia historian  kirjoja, dokumentteja, netin tietoja tai artikkeleita. Ei suoria (ja kuivia ...) lainauksia. Tee kirjoituksesta elävää ja mielenkiintoista.Käytä väliotsikoita ja muista kappalejako. Tee kansilehti, johon tulee työn nim.  Seuraavalle sivulle sisällysluettelo  - näin muistat väliotsikot.  Merkitse käytetyt lähteet. Jos otat tietoa netistä, merkitse www sivu.    Käytä esityksessä apuna esim. nettisivustoa, kuvaa tms. Tee kalvolle tai powerpointilla pääasioista katsaus. Muista havainnollistaa esitystä kuvien karttojen ym. avulla. Työt moodleen.

 4. Pidetään koe perjantaina 13.4.

TÖIDEN (kohta 3)  AIHEPIIREJÄ (Mieti itse otsikko ym)

A.  Elämää eri paikoissa renessanssiaikana

- yliopistossa opiskelijana,   

- teatterissa esiintyjänä, katsojana renessanssiaikana   

- elämää renessanssihovissa      

- elämää mustan surman aikana Decameronessa

 B. Rakentamassa

- Romaanista tyyliä ja gotiikkaa     

- Pietarin kirkkoa rakennetaan       

- Versailesia rakentamassa         

 

C. Renessanssin yleisneroja ja tieteenharjoittajia

- Leonardo da Vinci   traiteilijana 

- Leonardo tutkijana ja tiedemiehenä  

- Michelangelo      

- Galilei                         Kopernikus     

- Newton 

D. Naisen asema eri aikoina

- keskiajalla   Tytti ja Maija

-renessanssiajalla   Lotta  

 

E. Ranskassa itsevaltiuden aikana

-  hovielämää,       

- barokkia ja rokokootyyliä                   Richelieu toimii   

-

 

Aikataulu

1. viikko    18. – 23.2.

   Historian opiskelu

   Perehdymme antiikin ajan Kreikkaan oppikirjan avulla

  Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Valmistuu ja käsitellään torstaina klo 12.20.

2. viikko 25. -2. – 2.3.

  Keskiajan piirteitä, perehdymme renessanssiin: Renessanssi ja Italia

  taiteet, tieteet ja yhteiskunta,   Millainen oli renessanssi-ihminen

    Tehdään omaa keskiaika-, renessanssiajan työtö tai itsevaltiuden ajan työtä työtä.

3. viikko . 12.- 17.3.

 renessanssi- ja itsevaltiuden ajan työt  valmistuvat.

 Esityksiä kohdasta A –elämää eri paikoissa renessanssiaikana tiistaina,            keskiviikkona ja torstaina tieteistä , kohta C

4.viikko  19. – 24.3.

 Esityksisä renessanssiajasta,   Ranskan nousu 1600-luvulla Euroopan johtoon

naisen asema eri aikoina, kohtaD keskiviikko

esitykset rakentamisesta, kohta B torstai:Notre Dame ja Pietarin kirkko

perjantaina versailles

 

5. viikko 26. – 31.3.

 Ludvig XIV:n aikakausi : 

esityksiä Ranskasta itsevaltiuden aikana kohtaE

maa hovi ja barokki tiistaina rokokoo ja Richelieu, keskiv. Ludvig

6. viikko 2. – 5.4.

 Valistus ja Ranskan suuri vallankumous,   

 1800-luvun aatteet: konservatismi, liberalismi, nationalismi, sosialismi

7. viikko  10. – 13.4. .

  Käsitellään aatteita: konservatismi, liberalismi, nationalismi, sosialismi

  Koe perjantaina

 

Arvioinnissa vaikuttavat: Koe,  esitelmät ja aktiivisuus,

  ryhmässä tehtävä  työ(kohta 2)  arvioidaan tehty - ei tehty(arvosana alenee).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HY 2    Suunnitelma

Eurooppalainen ihminen

 

Sisälto ja tavoitteet:

Painopiste on kulttuurihistoriassa. Ajanjakso etenee antiikista 1800-luvulle. Kurssin aikana etsimme länsimaisen kulttuurin juuria ja pohdimme Euroopan kulttuuriperintöä. Selvitämme, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ja muovanneet eurooppalaista ihmistä ja siis myös suomalaisia.

                                                             järki            oikeudet

                                                                                               vapaus

                                     renes-                     valistus                               sosialismi                  

                                    sanssi                                                     

                                                                                                                libera-                                                                                                  k                 kristin                           Euroop-                                       lismi

                   usko                           palainen ih-             natio           konser-

                                                         minen                  nalismi        vatismi

                                                                       

                             antiikin                       demo-    

                             Kreikka                       kratia

 

Työt, jotka tehdään:

1. Muistiinpanoja ja selvityksiä eurooppalaiseen ihmiseen vaikuttaneista tekijöistä

2. Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Jaetaan luokka  5 oppilaan ryhmiin. Ryhmä perehtyy seuraaviin aiheisiin: a. kreikkalainen teatteri, b. Akropolis  ja kreikkalaiset temppelit,  c. Delfoin oraakkeli ja uskonnon vaikutus,  d. Kreikan tiede - filosofit, lääketiede, historia    e. Aktiivinen kansalainen - osallistuminen.  Käsitellään ryhmässä. Työn oltava valmis määrättynä päivänä.       ryhmät: aakkosjärjestyksessä

3. Tehdään työ keskiajasta, renessanssista tai uuden ajan alusta .

Tehdään työ yksin. Käytä lähteenä useampia historian  kirjoja, dokumentteja, netin tietoja tai artikkeleita. Ei suoria (ja kuivia ...) lainauksia. Tee kirjoituksesta elävää ja mielenkiintoista.Käytä väliotsikoita ja muista kappalejako. Tee kansilehti, johon tulee työn nim.  Seuraavalle sivulle sisällysluettelo  - näin muistat väliotsikot.  Merkitse käytetyt lähteet. Jos otat tietoa netistä, merkitse www sivu.    Käytä esityksessä apuna esim. nettisivustoa, kuvaa tms. Tee kalvolle tai powerpointilla pääasioista katsaus. Muista havainnollistaa esitystä kuvien karttojen ym. avulla.

 

A. keskiajan aiheita (mieti itse työn nimeä) 

 keskiajan  tiedettä – skolastiikkaa ja alkemiaa        1           keskiajan yliopistossa, 1      

 kirkkoa rakennetaan – romaanista tyyyliä ja gotiikkaa    2            Dante kuvaa   aikansa 1   maailmankuvaa 

 

B.  renessanssin ja uuteen aikaan liittyviä aiheita

Elämää renessanssihovissa

 Firenze ja Medicit, 2                                    Rooma ja renessanssi   2

 Michelangelo .....2                              Leonardo  ja taide    L. ja tiede     2 

  Erasmus ja renessanssi 1                               Shakespeare ja renessanssi 1    

 Renessanssitiedemies – Galilei 1                        Kopernikus  1 

Newton  1                                                            Machiavelli  1

  teatteri  keskiajalla ja renessanssiaikaan    2

Tämä työ esitellään luokalle/koululle

 

4. Koe

 

Aikataulu

1. viikko    18.2. – 22.2.

   Historian opiskelu

   Perehdymme antiikin ajan Kreikkaan oppikirjan avulla

  Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Valmistuu ja käsitellään perjantaina.

 

2. viikko 25. – 29.2.

 

  Keskiajan piirteitä    

  Perehdymme renessanssiin: Renessanssi ja Italia

  taiteet, tieteet ja yhteiskunta,   Millainen oli renessanssi-ihminen

    Tehdään omaa keskiaika ja renessanssityötä.

3. viikko 10. – 15.3.

  Keskiajan ja  renessanssiajan työt valmistuu.

 Esityksiä keskiajasta. : 

4.viikko 17. – 20.3.

 Esityksisä renessanssiajasta

 Ranskan nousu 1600-luvulla Euroopan johtoon

  Ludvig XIV:n aikakausi :  Barokkia ym.

 

5. viikko 25. – 28.3.

 Barokin ja rokokoon aikakausi

Valistus

 

6. viikko  31.3. – 4.4. ja 7. viikko 7. – 11.4.

Valistus

  Käsitellään 1800-luvun aatteita: konservatismi, liberalismi, nationalismi, sosialismi

  Koe torstaina 10.4. 

Arvioinnissa vaikuttavat: Koe,  esitelmät ja aktiivisuus,

  ryhmässä tehtävä  työ(kohta 2)  arvioidaan tehty - ei tehty(arvosana alenee)

 

Ryhmät:

1. Noora T, Paula, Anssi-Pekka, Salomon, Janne

2. Anna, Jaakko,  Essi, Joni ,Santtu

3.  Päivi, Maija, Veli-Matti, Antti

4. . Reeta-Mari, Piia, Ville, Teemu

5.  Noora K, Ella,  Lauri, Petri, Garnik