ABIN LUKUVUOSI 2010 - 2011

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                    ilmoit-                                                         .

                                                                                   tautuminen                                                            

  58-                                                                            kevään                                          75 -                 .

   68 kurssia                                      yo-                      yo-                                                kurssia           kevään                                yo-               il-

                                                         kirjoituk-             kirjoit.                                                                  yo-                                    todistus         moit

   ilmoit-                                             set                                                                                                 kirjoi-                                  päästö-         tautu

  tautumi-                                                                                                                                                 tukset                                  todistus       minen

  syksyn                                                                                                                                                            .                                                   syksyn 

  yo-kirjoit.                                                                                                                        .                                                                     yo-kirj.                                          

_._________________________________________________________________________________________________________________

  touko-  kesä-      heinä-           elo-      syys-         loka-    marras-    joulu-        tammi-          helmi             maalis-            huhti-         touko-            kesä-   

  kuu        kuu         kuu             kuu       kuu           kuu       kuu        kuu            kuu                kuu              kuu                   kuu            kuu                 kuu

                                                                                                                                              penk-                     haku                  

                                                                                                                                              karit                      ammatti-              

                                                                                                                                                                           korkeakou-       

                                                                                                                                                                           luihin                   

                                                                                                                                                                      haku yli-

                                                                                                                                                                       opistoihin                    pääsykokeita

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkinnon kokeet

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja yksi reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Kokeiden tasot

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason kokeet. Matematiikassa ja vieraissa kielissä tasot ovat pitkä ja lyhyt oppimäärä, toisessa kotimaisessa kielessä pitkä ja keskipitkä oppimäärä. Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe.

 

Pakollisia  (oltava 4)

1. Äidinkieli

 

2-4

Valitse kolme  seuraavista: vieras kieli, yleensä englanti (pitkä tai lyhyt),  matematiikka (pitkä tai lyhyt),   toinen kotimainen,  ainereaali. Yhden oltava pitkä oppimäärä – molemmatkin voivat olla

 

Ylimääräisiä

vieraat kielet, matematiikka, toinen kotimainen, ainereaaleja 1 - ?

 

 

            äidinkieli

             ruotsi

             matematiikka b

             matematiikka a  

             englanti

             saksa, ranska 

            ainereaali

            ainereaali                                           

  Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

 

Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä biologian kokeet.

 

Toisena koepäivänä evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

 

Yhtenä päivänä voi osallistua vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Siten yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen.

 

Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) mukaan lukioissa tarjotaan pakollisia ja syventäviä kursseja eri reaaliaineista seuraavasti:

reaaliaine

pakolliset kurssit

syventävät kurssit

uskonto

3

2

elämänkatsomustieto

3

2

psykologia

1

4

filosofia

1

3

historia

4

2

yhteiskuntaoppi

2

2

fysiikka

1

7

kemia

1

4

biologia

2

3

maantiede

2

2

terveystieto

1

2

Kunkin reaaliaineen tehtävien määrä tarjoaa kokelaalle riittävästi valinnanvaraa. Tehtävien määrä riippuu oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrästä, oppiaineen luonteesta ja tehtävien luonteesta. Tehtäviä ja vastauksia (tehtävien määrä/vastausten enimmäismäärä) on eri aineissa seuraavasti: uskonto 10/6, elämänkatsomustieto 10/6, psykologia 10/6, filosofia10/6, historia 10/6, yhteiskuntaoppi 10/6, fysiikka 13/8, kemia 12/8, biologia 12/8, maantiede 10/6 ja terveystieto 10/6.

Tyypiltään tehtävät voivat vaihdella oppiaineittain. Esseet, annetun aineiston tulkintaan

 

 

 

 

 

 

Syksyn 2009 koepäivät

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 7.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

 

ruotsi, A- ja B-taso

 

 

suomi, A- ja B-taso

 

ti 8.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

 

 

englanti

 

 

saksa

 

 

venäjä

 

ranska/espanja

 

ke 9.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

 

saksa

 

 

ranska

 

 

venäjä

 

 

englanti

 

 

espanja / italia

 

Kirjalliset kokeet

pe 11.9.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

ma 14.9.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ke 16.9.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

pe 18.9.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ma 21.9.

 äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe

 

 suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ke 23.9.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

 

maantiede, terveystieto

pe 25.9.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

ma 28.9.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 30.9.

äidinkieli, saame

 

 

 

 

Todistuksesta ilmenevät suoritetut pakolliset ja ylimääräiset kokeet, kunkin kokeen taso ja kokeesta saatu arvosana.  Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat  laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).  (A 915/2005, 3 §) Arvosanoista käytetään kirjainlyhenteitä L, E, M, C, B, A ja I.

 

 

 

 

 

 

 

Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita.  Hylätyt suoritukset on eri oppiaineissa tason mukaan jaettu neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=.  Kokelaan kustakin hyväksytystä kokeesta saamasta arvosanasta annetaan kompensaatiopisteitä seuraavasti:  laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2.  Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i-:n ja 18 i=:n.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevään 2010 koepäivät

Kirjallinen koe

pe 12.2.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe

Kuullunymmärtämiskokeet

ma 15.2.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

 

englanti

 

 

saksa

 

ranska

 

venäjä/espanja 

 

 

ti 16.2.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

 

 

ruotsi, A- ja B-taso

 

 

suomi, A- ja B-taso

 

 

 

 

ke 17.2.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

 

saksa

 

 

venäjä

 

 

englanti

 

 

ranska

 

 

espanja/italia

 

 

 

 

 

 

 

Kirjalliset kokeet

ma 15.3.

äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe

 

suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

ke 17.3.

vieras kieli, pitkä oppimäärä

pe 19.3.

uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,

 

maantiede, terveystieto

ma 22.3.

toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 24.3.

matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 26.3.

psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

ma 29.3.

vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke 31.3.

äidinkieli, saame

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koulutusnetti.fi/

 

 

 

http://www.kauppatieteet.fi/valintamenettely/pisteitykset

 

http://www.tkk.fi/fi/opiskelemaan/perus/dia/index.html

 

http://www.helsinki.fi/hum/opiskelijavalinnat/ohjeet/valintaperusteet.htm

 

http://www.oamk.fi/hakijalle/opas/koulutusohjelmat_fi/

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________              ________ ________ _ _ _ _ _ _ _