Euroscolan aiheet

 Avauskokouksessa oppilaitokset esittelevät vuorollaan itsensä. Tilaisuudessa yksi opiskelijoista esittelee lukiomme minuutin kestävässä puheenvuorossa jollakin EUn virallisella kielellä, ei kuitenkaan äidinkielellä. Täysistunnossa, työryhmissä ja valiokunnissa keskustelut käydään englanniksi tai ranskaksi.

Opiskelijat jaetaan 5 työryhmään ja kukin osallistuu vain yhteen ryhmään.

Linkkejä teemaan:

12 oppituntia Euroopasta

tietoa Euroopasta

 

Jenni, Tuomas Aira

Antti Anna Riina

Leena Suvi Vilja

Jenni Sonja Jessica

Riikka, Tinja,  Matias

Aiheita:

 

työryhmä 1

”Euroopan perustuslaki ja demokratia” (ympyrä)

Kuinka lähentää Euroopan unionia kansalaisiin?

Jenni, Sonja ja Jessica

 

- mitä tarkoittaa ja miten ilmenee subsidiari-eli läheisyysperiaate

- miten kansalaiset/Suomi voi vaikuttaa EUssa

- mikä on perustuslain kohtalo

 

työryhmä 2

”Ympäristö, liiikenne ja energia”     (puolisuunnikas) 

Mitä olisi tehtävä paikallisesti, Euroopassa ja maailmassa, jotta kehitys olisi kestävää?

Aira, Tuomas ja Jenni Nivala

 

- ilmastosopimus ja Eurooppa/Suomi

- jätteet ja  kierrätys Euroopassa/Suomessa

- ympäristö ja luonnon monimuotoisuus Suomessa/Euroopassa – miten päätetään

 

työryhmä 3

”Euroopan paikka maailmassa”     (neliö)

Mihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiiin unionin pitäisi pyrkiä kansainvälisessä politiikassaan?

Vilja, Suvi ja Leena

 

- Kuka päättää Euroopan unionin suhteista – milalinen rooli?

- osallistuminen kriissien hallintaan

- kehitysyhteistyö  ja humanitaarinen työ

-

 

 

työryhmä 4

Koulutus,  kulttuuri ja urheilu”   (vinoneliö)

Miten urheilu voi lähentää pohjimmiltaan niin erilaisia kansakuntia, kulttuureita ja nuoria?

Tinja, Riikka ja Matias

-  opiskelijoille yhteistyömuotoja

- kulttuurivaihto

- urheilu

 

 

työryhmä 5

”Euroopan tulevaisuus”    (kolmio)

Miten voitaisiin lisätä Euroopan luovuutta ja kilpailukykyä koulutuksen ja kulttuurin alalla?

Antti, Anna ja Riina

 

- tietoyhteiskunta jaEU/Suomi

- tiede, tutkimus ja koulutus