Historia 2    Suunnitelma  2007-07

Eurooppalainen ihminen  

 

Sisälto ja tavoitteet:

Painopiste onEuroopan  kulttuurihistoriassa. Ajanjakso etenee antiikista 1800-luvulle. Kurssin aikana etsimme länsimaisen kulttuurin juuria ja tarkastelemme eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekäpohdimme Euroopan kulttuuriperintöä. Selvitämme, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ja muovanneet eurooppalaista ihmistä ja siis myös suomalaisia.

                                                             järki            oikeudet

                                                                                               vapaus

                                     renes-                     valistus                               sosialismi                  

                                    sanssi                                                      

                                                                                                                libera-                                                                                                  k                 kristin                           Euroop-                                       lismi

                   usko                           palainen ih-             natio           konser-

                                                         minen                  nalismi        vatismi

             antiikin Rooma                                                     

                             antiikin                       demo-    

                             Kreikka                       kratia

 

Työt, jotka tehdään:

1. Muistiinpanoja ja selvityksiä eurooppalaiseen ihmiseen vaikuttaneista tekijöistä

2. Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Jaetaan luokka  6 oppilaan ryhmiin. Ryhmä perehtyy seuraaviin aiheisiin: a. kreikkalainen teatteri, b. Akropolis  ja kreikkalaiset temppelit,  c. Delfoin oraakkeli ja uskonnon vaikutus,  d. kreikkalaisia filosofeja, e.  lääketiede, historia    f. Aktiivinen kansalainen - osallistuminen.  Käsitellään ryhmässä. Työn oltava valmis määrättynä päivänä.       ryhmät: aakkosjärjestyksessä

3. Tehdään työ keskiajasta, renessanssista tai itsevaltiuden ajasta .

Tehdään työ yksin tai pareittain. Käytä lähteenä useampia historian  kirjoja, dokumentteja, netin tietoja tai artikkeleita. Ei suoria (ja kuivia ...) lainauksia. Tee kirjoituksesta elävää ja mielenkiintoista.Käytä väliotsikoita ja muista kappalejako. Tee kansilehti, johon tulee työn nim.  Seuraavalle sivulle sisällysluettelo  - näin muistat väliotsikot.  Merkitse käytetyt lähteet. Jos otat tietoa netistä, merkitse www sivu.    Käytä esityksessä apuna esim. nettisivustoa, kuvaa tms. Tee kalvolle tai powerpointilla pääasioista katsaus. Muista havainnollistaa esitystä kuvien karttojen ym. avulla.

 4. Pidetään koe perjantaina 13.4.

 

TÖIDEN (kohta 3)  AIHEPIIREJÄ (Mieti itse otsikko ym)

A.  Elämää eri paikoissa renessanssiaikana

- yliopistossa opiskelijana

- teatterissa esiintyjänä, katsojana renessanssiaikana

- elämää renessanssihovissa

- elämää mustan surman aikana Decameronessa

 

 B. Rakentamassa

- Notre Damea rakennetaan

- Pietarin kirkkoa rakennetaan

- Versailesia rakentamassa

 

C. Renessanssin yleisneroja ja tieteenharjoittajia

- Leonardo da Vinci

- Michelangelo

- Galilei

-Kopernikus

- Newton

 

D. Naisen asema eri aikoina

- keskiajalla

- renessanssiaikana

- itsevaltiuden ajan Ranskassa

 

E. Ranskassa itsevaltiuden aikana

- hovielämää

- rokokootyyliä

- Richelieu toimii

- muskettisoturien kanssa Ranskassa

 

 

4. Koe

 

Aikataulu

1. viikko    18. – 23.2.

   Historian opiskelu

   Perehdymme antiikin ajan Kreikkaan oppikirjan avulla

  Tehdään kirjoitelma antiikin ajan Kreikasta. Valmistuu ja käsitellään perjantaina klo 11.30.

 

2. viikko 25. -2. – 2.3.

 

  Keskiajan piirteitä    

  Perehdymme renessanssiin: Renessanssi ja Italia

  taiteet, tieteet ja yhteiskunta,   Millainen oli renessanssi-ihminen

    Tehdään omaa keskiaika-, renessanssiajan työtö tai itsevaltiuden ajan työtä työtä.

3. viikko . 12.- 17.3.

 renessanssi- ja itsevaltiuden ajan työt  valmistuvat.

 Esityksiä kohdasta A –elämää eri paikoissa renessanssiaikana tiistaina ja keskiviikkona . : 

  torstaina tieteistä , kohta C

4.viikko  19. – 24.3.

 Esityksisä renessanssiajasta

 Ranskan nousu 1600-luvulla Euroopan johtoon

5. viikko 26. – 31.3.

naissen asema eri aikoina, kohtaD

esitykset rakentamisesta, kohta B

 Ludvig XIV:n aikakausi : 

esityksiä Ranskasta itsevaltiuden aikana kohtaE

 

6. viikko 2. – 5.4.

 Valistus ja Ranskan suuri vallankumous,   Bastilji ja giljotiini - Matias  

 1800-luvun aatteet: konservatismi, liberalismi, nationalismi, sosialismi

               

7. viikko  10. – 13.4. .

  Käsitellään aatteita: konservatismi, liberalismi, nationalismi, sosialismi

  Koe perjantaina

Arvioinnissa vaikuttavat: Koe,  esitelmät ja aktiivisuus,

  ryhmässä tehtävä  työ(kohta 2)  arvioidaan tehty - ei tehty(arvosana alenee)

 

Työt laitat lopuksi kotisivullesi ja kokoat töistäsi portfolion.