HY 7 EUROOPPA-KURSSI  keväällä 2006

 

1. Opiskellaan pääkohdat oppikirjasta Kansalainen ja Eurooppa, josta koe

2.  Tehdään kirjoitelma ja esitys jostakin Euroopan unionin päätöksenteosta tai tämän hetken ongelmasta ja miten se vaikuttaa Suomessa tai miten Suomi on siinä mukana .

3. Tehdään kirjoitelma ja esitys  jostakin eurooppalaisesta teemasta 

    12 oppituntia euroopasta                  

euportaali

1. viikko  16. – 20.4.

Mikä on Eurooppa  

Miksi Eurooppa yhdentyy - vaiheita

Kansalaisten Eurooppa, nuorten Eurooppa

Kirjoitelman tekoa

2. viikko

Osa leirikoulussa – kirjoitelman tekoa

Yhdentymisen vaiheita

 

3. viikko 30.4. – 4.5.

EUn pilarit ja rakenne.   Kuka päättää EUssa

parlamentti, komissio, neuvosto

torstaina:                              Olli Rehn – suomalainen komissaari – millaisia tavoitteita   Ville

                                               Saksa ja Merkel EU

tehdään kirjoitelmaa

4. viikko 7. – 11.5.

Suomi ja Eurooppa

EU-kritiikkiä ja myönteistä näkemystä,                           Stubb, Seppänen, Soini – Sini

  Kalevi ja Tinja: Englanti esityksiet

5. viikko  14. – 18.5.

Suomi ja Eurooppa 

erilaisia alueita. Alueiden tukeminen , maatalouden tukeminen Pohjois-Pohjanmaalla trai Suomessa- Sini

miten vaikuttaa päätöksentekoon Suomessa, esim. ympäristö, kilpailu, esim direktiivejä                Tinja

+ englannista kng:n rooli viktoriasta elisabethiin

Yhteistyö poliisi- ja rikos- ja riita-asioissa        Ville

6.viikko 19.- 23.5.

Laajeneminen

Kriisinhallinta

Muuttoliike ja laajeneminen – miten vaikuttaa, miten suhtaudutaan+ englannin parlamentin…       Kalevi

7. viikko  28. – 31.5.

Koe

 EU ja tämän päivän Eurooppa – aiheita 

A.  Kirjoitus ja esitys muille

1. Suomen rooli EUn neuvostossa   Henna

2. Olli Rehn – suomalainen komissaari – millaisia tavoitteita   Janne

3. Millaisia ratkaisuja EUn tuomioistuimella?    Elina          4. Suomi EUn puheenjohtajana  2006 loppuvuoden     Heikki

5. .  Miten Suomi mukana EUn kriisinhallinnassa?      Roope

6. EU-kriittisen näkemyksiä  (Seppänen, Soini … )     Jenna ja Hanna

7.  Myönteinen EU-vaikuttaja   (A. Stubb    Antola Esko )     Henri

8.  Yhteistyö poliisi- ja rikos- jariita-asioissa         Saila

9. Miten EUta rahoitetaan. Suomen rooli. Mihin rahat menevät?         Outi

10. Suomi 10 vuotta EUssa     Mira

B.    Kirjoitelma  ja esitys toisesta

2. Miten EU vaikutttaa maatalouteen Pohjois-Pohjanmaalla          Hanna

3. Mitä muuta EU rahoittaa Pohjois-Pohjanmaalla?     Elina

5. Millaisia direktiivejä 2005-2006?           Outi ja Janne

5. Miten EU vaikuttaa ympäristöasioissa?           Jenna ja Henri

6. Miten EU vaikuttaa kilpailuun?              Mira       7. Uusi perustuslaki hylätty – miten eteenpäin              Heikki

8. Muuttoliike muualta Eurooppaan – miten suhtaudutaan? Rajoitetaan?  Toivotaan?    Roope ja Saila

9. Otetaanko Turkki mukaan?                  Henna

 

Euroscolan aiheita:

 

työryhmä 1

”Euroopan perustuslaki ja demokratia” (ympyrä)

Kuinka lähentää Euroopan unionia kansalaisiin?

Jenni, Sonja ja Jessica

 

- mitä tarkoittaa ja miten ilmenee subsidiari-eli läheisyysperiaate

- miten kansalaiset/Suomi voi vaikuttaa EUssa

- mikä on perustuslain kohtalo

 

työryhmä 2

”Ympäristö, liiikenne ja energia”     (puolisuunnikas) 

Mitä olisi tehtävä paikallisesti, Euroopassa ja maailmassa, jotta kehitys olisi kestävää?

Aira, Tuomas ja Jenni Nivala

 

- ilmastosopimus ja Eurooppa/Suomi

- jätteet ja  kierrätys Euroopassa/Suomessa

- ympäristö ja luonnon monimuotoisuus Suomessa/Euroopassa – miten päätetään

 

työryhmä 3

”Euroopan paikka maailmassa”     (neliö)

Mihin maailmanlaajuisiin tavoitteisiiin unionin pitäisi pyrkiä kansainvälisessä politiikassaan?

Vilja, Suvi ja Leena

 

- Kuka päättää Euroopan unionin suhteista – millainen rooli?

- osallistuminen kriissien hallintaan

- kehitysyhteistyö  ja humanitaarinen työ

-

 

työryhmä 4

Koulutus,  kulttuuri ja urheilu”   (vinoneliö)

Miten urheilu voi lähentää pohjimmiltaan niin erilaisia kansakuntia, kulttuureita ja nuoria?

Tinja, Riikka ja Matias

-  opiskelijoille yhteistyömuotoja

- kulttuurivaihto

- urheilu

 

työryhmä 5

”Euroopan tulevaisuus”    (kolmio)

Miten voitaisiin lisätä Euroopan luovuutta ja kilpailukykyä koulutuksen ja kulttuurin alalla?

Antti, Anna ja Riina

- tietoyhteiskunta jaEU/Suomi

- tiede, tutkimus ja koulutus