YH1  Valtarakennelmat, valtio ja yksilö    Pyhäjoen lukio 2006 - 07

Lukion yhteiskuntatieto

 

 

Tavoitteet

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.  Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin  teemoihin tiedotusvälineitä seuraamalla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusarakenteet

- tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet

- omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan

- tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

 

Aikataulu ja sisältöalueet

 

1. viikko 18 - 23.2.  

suomalainen yhteiskunta

yksilön rooli,  aatteeet

erilaisia valtioita

 

2. viikko   26.2.  - 2.3.

poliittinen järjestelmä

puolueet ja osallistuminen

perustuslaki

 

3. viikko   12. – 16.3..

Vaalit,   Eduskunnan, hallituksen ja pääministerin sekä presidentin valta ja suhteet

 

4. viikko 19. – 24.3.

 Miten vaaleissa kävi?

Uuden hallituksen muodostaminen  kohta d.

Suomi ja Euroopan unioni

 

5. viikko 26. – 30.3.

Maakunnat ja kunnat: mikä on kuntien tilanne 2007 – miten käsiteltiin vaaleissa? kohta a.

Suomi ja Euroopan unioni, globalisaatio      kohta  b

 

6 . viikko  ja 7.viikko 2. – 13.4.

hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka                      kohta c,

Vaikuttaminen, median rooli

Turvallisuuspolitiikka. Miten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (mm. Natoa) käsiteltiin vaaleissa  kohta e

Koe  perjantai 13.4.

 

 

Ajankohtaisia teemoja : tee jostakin seuraavasta aiheesta lehtikirjoitus: mielipide tai asiajuttu tai haastattelu tai gallup ym.

Mitä on ja miten ilmenee vaalien aikana keskusteluissa ja tavoitteissa?       tehdään kolme ensimmäistä keskiviikkoa

a. Mitä kuntien varalle on suunnitteilla?    kolmelle:

- erilaisia kuntamalleja – mihin päädytty

- vaalit ja kunnat – miten kunnat selviävät?

- Pyhäjoen kunnnan tilanne

b.  teemoja ympäristöstä, ilmastonmuutos, energiaa saatava vai säästettävä,  tuotannon kasvu edelleen?  kaksi – kolme

c.    Pystytääänkö kaikki säilyttämään hyvinvointivaltiossa eläkepommi - onko sitä,  mistä lisää työvoimaa?  pätkätyöt ja epävarmat työsuhteet? Työttömyys?      Alueiden tasainen kehittäminen - onko sitä. Miten näkyy vaaleissa?                          neljälle

 

d.    Pääministerin rooli, pääministerivaalit?  presidentin merkitys 2007 Suomessa,  opposition toiminta,  aktiivsuus – passiivisuus osallistumisessa?

     Mihin tuleva hallitus panostaa, millaisia haasteita eduskunnalla,               neljä  

      

  

e.   Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa keväällä 2007: Nato, onko uhkia ym.   kolme