YH1  Yhteiskuntatieto    Pyhäjoen lukio 2009 - 10

Lukion yhteiskuntatieto

http://www.yle.fi/opinportti/etalukio/verkkoohjelmat/yhteiskuntaoppi/

 

 

Tavoitteet

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen.  Kurssilla perehdytään ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin  teemoihin tiedotusvälineitä seuraamalla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusarakenteet

- tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet

- omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulman yhteiskuntaan

- tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet

Suomen poliittinen järjestelmä

http://www.valt.helsinki.fi/vol/spj/

 

Aikataulu ja sisältöalueet

 

1. viikko 17.-22.8.

suomalainen yhteiskunta

yksilön rooli,  aatteeet

erilaisia valtioita,

 

2. viikko   24-28.8.

valtiosääntö ja perustuslaki

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaalit.html

vaalit, erilaisia vaalitapoja

esimerkki enemmistövaalista

http://www.usatoday.com/news/politicselections/front.htm

vaalimatikkaa

http://www.uusikaupunki.fi/%7Eolsalmi/vaalit/vaalimat.html

 

 

3. viikko 1.-5.9.

Eduskunnan, hallituksen ja pääministerin sekä presidentin valta ja suhteet

Tehdään jostakin seuraavista aiheista kaanotto  

a. Pääministerin rooli 2009

b. presidentti Halosen rooli 2009

c. jonkun ministerin rooli (esim. Katainen)

d. miten valtion budjetti etenee 2010 (siis 2010 varten)

e . opposition rooli 2009

 

kirjoita moodleen arvio jostain näistä.

valmistuu perjantaina

 

4. viikko 7.- 11.9.

Maakunnat ja kunnat,  Suomi ja Euroopan unioni

Muita vallankäyttäjiä: markkinavoimat

 

5 viikko  14.-19.9.

hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka  

tehdään 2. työ seuraavasta aiheesta

mitä mieltä kansalaispalkasta -  lehtiartikkeli apuna.

6. viikko 20.-25.9.

Vaikuttaminen, osallistuminen,  median rooli

Turvallisuuspolitiikka.

Koe  torstaina