K96

2. a) Onko funktio f(x) = x + sin x cos x funktion g(x) = 2cos2 x integraalifunktio?

 

S96

2. a) Laske 0ln 2(e3x + 2e-x)dx.

 

S97

2. a) Laske

 

S98

5) Määritä funktion f : 

 f(x)

se integraalifunktio, jonka kuvaaja kulkee pisteen (1,2) kautta. 

 

K2000

7. Reaalilukujen joukossa määritellyn funktion f kuvaajan mielivaltaiseen pisteeseen (x, y) piirretyn tangentin kulmakerroin on k(x) = 1 -e-2x. Funktion f pienin arvo on 2. Määritä f.

 

K91

2. Laske 01 xex2 dx.

 

K92

  1. Määritä se funktion f: f (x) = sin x + 1 integraalifunktio, joka saa arvon 3, kun x = 0.

 

S93

b) Laske 01(1 - x2)rx dx, kun r on positiivinen vakio.