K2002

 

2.a) Millä x:n arvolla on ex = 1? b) Ratkaise yhtälö ex³ + 4x² + x = 1.

 

9. Reaaliluvut a ja b arvotaan väliltä [0, 3]. Millä todennäköisyydellä on log10(2a + 3b) > l?

 

K98

 

5. a) On annettu funktiot f (x) = e2x ja g(x) = ln x. Ratkaise yhtälö
(f o g)(x) = (g o f)(x3).

K96

 

4.  Ratkaise epäyhtälö ex < e2x - 2 ja piirrä tilannetta valaiseva kuvio

 

K87

5 Ratkaise yhtälö ln(x - 1) + ln(x - 2) + ln(x + 3) = ln 6.

K90

1. a) Olkoon f(x) = . Laske f(2 ln 2) ja ratkaise yhtälö f(x)= 1/6.

K92

6.  Radiumin määrä No pienenee määrään N ajassa t kaavan
N = No· e-t mukaisesti, missä on vakio. Radiumin puoliintumisaika on 1 580 vuotta. Kuinka kauan radiumin määrän pieneneminen kymmenesosaansa kestää?

 

 

 

Lyhyt matematiikka

K2005

S2004