S 2005

K2005

S2004

K2004

S2003

 

  1. Olkoon f(x) = x² - 3x - 5. a) Ratkaise yhtälö f(x) = 0. b) Millä x:n arvoilla on (x) = 1? c) Piirrä derivaattafunktion kuvaaja.

S2001

1. Ratkaise lineaarinen yhtälöryhmä

2. Olkoon a b. Ratkaise yhtälö (a - b)x² + ax + b = 0.

 

K2001

1. Ratkaise yhtälö