1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan
• syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään
• tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä
• syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita
• oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
• potenssifunktio
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• juuret ja murtopotenssi
• eksponenttifunktio