Kurssi:  MATEMATIIKKA 11

 

Etälukion kurssi

 

Pvm

Suunnitelma 3. jaksolle 14.11.-22.12.05…...…………………………………………………………………..

 

 

Ma 14.11.

 - To 17.11

 Suunnittelua 

Formalointi,

konnektiivit,

totuustaulu

Lauselogiikka

 

 

Ma  21.11.

- To 24.11

 

Loogista päättelyä totuustaulujen avulla

Vaihtoehtojen hahmottaminen taulukolla

Ma  28.11.

- To 1.12

 

Implikaatio ja ekvivalenssi: harjoitukset 39, 43 – 53

Tautologia: Harjoitukset 55, 58,59  

Avoin lause: harjoitukset 80, 84, 85,87,89

Matemaattinen todistus: harjoitukset 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136

Ma 5.12.

- To 8.12

 

 Jakolasku

suurin yhteinen tekijä

Eukleideen algoritmi

Diofantoksen yhtälöt

Ma 12.12

- To 15.12

 

Alkuluvut,

jaollisuus

Kongruenssi

Lukujärjestelmät

Ma 19.12.

- To 22.12

 

Koe

Salakirjoitus ja koodit