2 Polynomifunktiot (MAA2)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita
• oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää
• oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua
• oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.
KESKEISET SISÄLLÖT
• polynomien tulo ja binomikaavat
• polynomifunktio
• toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
• toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen
• toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen