MAA12S Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä

 

KESKEISET SISÄLLÖT

absoluuttinen ja suhteellinen virhe

Newtonin menetelmä ja iterointi

polynomien jakoalgoritmi

polynomien jakoyhtälö

muutosnopeus ja pinta-ala