Kurssin nimi   MA10 Jonot ja sarjat    

 

TAVOITTEET: Opiskelijoita ohjataan tutkimaan ja käyttämään luonnollisten lukujen perusominaisuuksia mukaan lukien niiden induktio-ominaisuus. Tutkitaan lukujonoja ja sarjoja sekä sovelletaan niitä käytännön elämän tehtävien ratkaisuihin

ARVIOINTI: Koe ja ratkaistut tehtävät

AIKATAULU

 

viikko

 

aihe

 

 

1

 

1

2

3

4

5

6

Suunnittelua

Induktiotodistus

 

 

 

 

 

2

 

7

8

9

10

11

12

Lukujonot

Aritmeettinen

Geometrinen

 

 

 

 

 

 

3

 

13

14

15

16

17

18

Raja-arvo, kertausta ja lukujonot

Suppeneminen

Aritmeettinen summa

 

 

4

 

19

20

21

22

23

24

Geometrinen summa

Sarjat

 

 

 

5

 

25

26

27

28

29

30

Todennäköisyyttä, jakaumat

 

 

6

 

31

32

33

34

35

36