PS 1 / Toimiva ihminen ja oppiminen
                                                                                      Paluu kotisivulle

TAVOITTEET: 

Tavoitteena on ohjata opiskelija muodostamaan kokonaiskuva  ihmisen käyttäytymisen psykologisista puolista.
Tavoitteena on oppia näkemään psykologisia ilmiöitä ympärillä ja harjoitella niiden tutkimista.
Tavoitteena on tutustua nykyiseen käsitykseen oppimisesta.
Tavoitteena on opiskelijan omien oppimisen taitojen kehittyminen.

ARVIOINTI: Koe ja portfolioarviointi

AIKATAULU:

 

viikko

 

 aihe

 

Lisäaineisto

 

1

 

1

2

3

4

5

6

Orientointi, Tavoitteen asettelu

 

2. MINÄ - minäkäsitys

 

 

Viikon oppimisen koonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.
 

7

8

9

10

11

12

3. SISÄISET MALLIT

 

 

 

 

Viikon oppimisen koonti

 

 

 

Johdatus psykologiaan 1 (video)

 

 

 

3

 

13

14

15

16

17

18

4. OPPIMINEN

 

 

 

Millaista on taitava oppiminen

Viikon oppimisen koonti

 

 

 

 

 

Johdatus psykologiaan 2 (video)

 

Testi: oppimisen tyyppi

Kirjoitelma: Minä oppijana

Taitavan oppimisen ohjelista

Tehokkaan oppimisen välineet

 

4

 

19

20

21

22

23

24

MOTIVAATIO - TUNTEET

 

SOSIAALISUUS

 

PSYKOLOGINEN TUTKIMUS

Viikon oppimisen koonti

 

 

 

 

 

Koulukiusaaminen

 

Oman tutkimusaiheen työstämistä

 

 

5.

 

25

26

27

28

29

30

PSYKOLOGISIA IHMISKUVIA

 

 

 

 

  

Ideakartta - posterityö

 

6

 

31

32

33

34

35

36

Oman tutkimuksen täydentäminen

 

 

Koe 11.11

Portfolion palautus