Pyhäjoen lukio:

PS 2 Elämänpolku kehityspsykologian näkökulmasta                                     
Tutkimuksen kohteena on ihmisen elämänpolku ja siihen vaikuttavat tekijät.          takaisin

 

Tavoitteet

* tavoitteena on tutustua ja ymmärtää ympärillä olevaa todellisuutta elämänkaaren/elämänpolun näkökulmasta, siten että oppija kokee olevansa ”omalla” ei opettajan kurssilla.

* oppija lähtee tutustumaan ihmisen elämänpolkuun jostain häntä kiinnostavasta ongelmasta, laajentaa tietämystään yhteistyössä muiden oppijoiden kanssa, tutustuu  psykologisen tutkimuksen antamiin vastauksiin. Kuitenkin pitäen mielessä, että ongelmaa voidaan tarkastella monesta teoreettisesta viitekehyksestä käsin.
* oppija voi miettiä omalle osaamiselleen käyttötarkoituksen / hän saa toimia oman alansa asiantuntijana myös kurssin loputtua, jopa siten, että voi 1) jatkaa ongelman tutkimista seuraavilla kursseilla tämän uuden kurssin näkökulmasta ja väitellä abi-vuonna ”yrttistohtoriksi”.2) voi kirjoittaa aiheesta opettavaisia artikkeleita lehteen
* oppija voi julkistaa oman tutkimustuotteensa verkossa

* tavoitteena on tutustua tieteenalan käsitteistöön ja kirjallisuuteen.

* tavoitteena on tutustua tiedonhankinta- ja raportointimenetelmiin yhdessä äidinkielen AI7 kurssin kanssa

 

Arviointi

Oppija kokoaa omalta oppimismatkaltaan portfolion, jossa hän osoittaa oman oppineisuutensa ja arvioi sen laatua. Oppija muuttaa oppineisuutensa kouluarvosanaksi.

Koe ja portfolio, tutkimukset

 

Aputaulukko kertaajille ja kokeisiin lukeville

 

 

Aikataulu

vk

h

viikon aiheet

työt

materiaali yms.

1

1

2

3

4

5

6

Orientointia – Elämänpolun kiinnekohtia

 

LAPSUUS Kehitykseen vaikuttavat tekijät  s11-25

 

 

 

 

1 . Kirjaston aineistoon  tutustumien

2. Omien tehtävien valitseminen

 

Moniste:

”Tapaustutkimusohje”

”Lähdetehtävä”

”Tehtäviä, alustuksia”

 

2

1

2

3

4

5

6

Teoriat:

Kehitykseen liittyvät teoria hyvin haltuun

(Erikson, Havighurst, Piaget, Bowlby, Baumrind, Mahler, Kohlberg, Freud

 

 

3. Lähdeharjoitus

Moodle-harjoitus

 

 

”Lunttilappu” teorioista. Sitä voi käyttää kokeissa.

 

 

Video: Vanhempien koulutustaustan vaikutas elämänkaareen (Isän saappaisiin)

 

 

3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

KOULUIKÄ

 

 

Psykologinen tutkimus:

(PS1 kurssin kirja s. 109-)

 

AI 7 kurssin tiedot mukaan

4

1

2

3

4

5

6

NUORUUS

 

 

 

AIKUISUUS

Levisonin teoria

 

 

5

1

2

3

4

5

6

VANHUUS

 

KOE

 

 

6

1

2

3

4

5

6

TUTKIMUSTEN RAPORTOINTIA

Omien töiden esittely muille. Muiden kommentointia.

.

 

 

Raportti omista tehtävistä

 

 

7

1

2

3

4

5

6

Töiden esittely muille ja dokumentointi jatkuu.

 

 

 

  PORTFOLION PALAUTUS  ks ohjeet

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Opiskelijoiden tutkimusaiheet

 

Opiskelija

aihe

Opiskelija

aihe

Pyhälä Anu

Pihlajamaa Marika

Dowin syndroma

Savukoski Hanna

Översti Johanna

Pelko (video)

Vuolteenaho Tiina

Kallio Anna

Pahkala Kristiina

Häirikkölapset – mitä he ovat

Mattila Suvi

Elinikäinen oppiminen

Maliniemi Mari

Vuoti Anna

Vanhuus ei tule kello kaulassa

Sakko Leena

Lapsen pelot (video)

Ekoluoma Maire

Lapsuus - ensi askel elämään

Hourunranta Miia

Vanhemmuus

Kangas Markus

Vuoti Jussi

Helaakoski Matti

7 v. poika

Luokkanen Liisa

Sippala Laura

Ujous (video)

Lahnaoja Sanna

Vanhuus – mitä se on

Rajaniemi Simo

Tavara ja kehitys

Kleine-Staarman Mari

Kaivosoja Monna

Festarit ja nuoren kehittyminen

Mattila Jenni

Veganius (video)

 

Sarkkinen Manu

Lauri Sipola

Itsenäistyminen (video)

Toni Mämmelä
Iiro Kivimäki

Leikki ja sen vaikutus lapsen kehitykseen (v)

Saara Pakkasvirta

Parinvalinta (video)

Markku Nevala

Lahjakkaat lapset (video) xx

Taneli Heikkilä

Yksilö, perhe, parisuhde (v)

Ahonen Riikka

Koulukiusaaminen

Veli-Pekka Arola

Miksi lapsi tarvitsee satuja (v)

 

 

Sirpa Hänninen

7-vuotiaan tytön elämä (video)