PS 4  Ihmisen toiminnan neuropsykologiaa                takasin

 

TAVOITTEET:                                                                                                                  versio      15.11.2004

Kurssilla tutustutaan ihmisen toiminnan neuropsykologiseen taustaan:

Varmistetaan hermoston rakenteen peruskäsitteiden hallinta.

Tutustutaan motivaatioon ja tunteisiin sekä erilaisiin teorioihin, joilla niiden esiintymistä on pyritty selittämään.

Samalla kootaan ennen opittua ja harjoitellaan esseen kirjoittamisen taitoja.

ARVIOINTI: Abeilla painottuu koe eli, miten kykenee tuomaan esille oppineisuuttaan esseetyyppisessä testissä. Muu arviointiin vaikuttavat suoritukset tuodaan esille portfoliossa.

Muilla koe ja portfolio ovat tasavertaisia arvioinnissa.

OPISKELUMATERIAALI: Kursin oppikirja:  Ihmisen toiminnan psykologia, median tarjoama materiaali, kertauksenuomaisesti  aikaisempien kurssien tiedot. Kertauskirja: Psykologian abiopas

AIKATAULU:

 

 

viikko

 

aihe

 

 

2

 

1

2

3

4

5

6

Tavoitteiden asettaminen

Hermoston rakenne ja tutkimus

 

 

s. 16 – 51

itsenäistä työskentelyä,

apuna ohjaajan

luentoja

 

Kaikki entiset psykologian oppikirjat mukaan

 

Yhden syventävän aiheen valinta

3

 

7

8

9

10

11

12

 

 

 

Hermoston kehitys

TUNTEET

Tunneteoriat

 

 

 

s. 79 .-   

 

 

 

 

 

4

  

13

14

15

16

17

18

Pelko

Aggressio

Stressi

Masennus

MOTIIVIT

Nälkä, Sukupuolisuus

 

 

 

 

s.116

Opiskelija esittelee syventävänsä aiheen

 

 

 

 

5

  

19

20

21

22

23

24

 

VIREYSTILA

Uni

 

AJATTELUN PERUSTA

Havaitseminen

 

s. 131

 

 

s. 145

 

 

 

 

 

 

6

 

25

26

27

28

29

30

Liikkeet

Oppiminen ja muisti

 

Kieli ja puhe

 

OPPIMISVAIKEUDET

 

 

 

 

 

s. 171

 

7

  

31

32

33

34

35

36