PS6 Sosiaalipsykologia reaalin kysymyksiä 2001 – 1995

 

 1. Samastumisen merkitys yksilön sosiaalisessa kehityksessä
 2. Ryhmien väliset konfliktit
 3. Konformistisuus on myöntyvyyttä enemmistön mielipiteeseen. Tarkastele muotia tai normeja tästä näkökulmasta.
 4. Kognitiivinen dissonanssi
 5. +l0. Erilaisuuden hyväksyminen kuuluu yhteiskunnan asettamiin koulutustavoitteisiin. Pohdi erilaisuuden hyväksymisen ongelmaa esimerkkien valossa
 6. Valta ja vallankäyttö ihmisen vuorovaikutuksessa 
 7. Sosiogrammi sosiometrisenä menetelmänä
 8. Tiedon merkitys asenteiden muuttumisessa. Anna arkielämään liittyviä esimerkkejä
 9. Sosiaalipsykologian asema tieteiden kentässä. Pohdi sosiaalipsykologian suhdetta psykologiaan ja sosiologiaan
 10. Sosiaalipsykologiassa on tehty lukuisia laboratoriokokeita. Mikä on näiden kokeiden merkitys psykologian tietolähteenä?
 11. Minkälainen viestintä edistää ja minkälainen haittaa ryhmän työskentelyä?
 12.