UE1 Uskonnon olemus ja Raamattu                                     15.11.2004

Tavoite: Kurssilla  perehdytään uskonto-ilmiön ongelmaan, uskonnon ja kulttuurin välisiin suhteisiin sekä katsotaan näitä asioita pyhien kirjojen ja erityisesti raamatun näkökulmasta.

Arviointi: Kurssiin arvioinnissa painottuu tiedollisen aineiston hallinta. Tämän lisäksi kootaan portfolio, jolla pyritään selvittää kurssin herättämiä ongelmia. Raamatun tekstien lukeminen ja niistä keskusteleminen on kurssin kulun kannalta oleellista.

 

 

 

Tutkittava ongelma:

Perusaineisto:

Uskonnon Arkki 

Kertausaineisto,

Lisäaineisto

Tuotteita:

1

 1

 

 

Uskonnon ongelma ihmisen elämässä ja kulttuurissa

 

 

uskonto ja tiede

8 - 49

ja

131 - 146

Odysseia (filosofia 1)

Fenomenologia ja tieteen kritiikki

s. 172 –175

Eksistentialismi

176 - 177

Minä ja uskonto / moderni ihminen ja transsendentti / pako tieteeseen?

 

 

 

2

3

4

5

6

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Kerrataan maailmanuskonnot

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustelu /väittely

Tutustu VT:n kirjallisuuteen kotona

Esti uskonnollinen sanoma

2

3

4

 

 

RAAMATTUTIETO

Raamatun synty ja kulttuuritaustat

52 - 73

5

6

1

3

 

 

 

VANHA TESTAMENTTI

taustat, kirjallisuus, oma tutkimuskohde

 

74 – 99 +

Raamattu

luominen

kärsimys ja synti, syntiinlankeemus,

tahdonvapaus

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuusesittely

2

3

4

5

6

1

4

 

 

 

UUSI TESTAMENTTI

Ut:n synty, Jeesus Nasaretilainen

Evankeliumien muodostuminen

100 – 129  + Raamattu

 

Lue evankeliumi ja työstä siitä työ 

2

3

4

5

6

1

5

 

 

 

PAAVALI ja hänen kirjeensä, hänen vaikutuksensa eurooppalaisuuteen

KOE

 

 

 

126 – 129 +

Asiantuntijoiden oppitunteja

 

 

 

 

Augustinus

Luther löytää evankeliumin

 

 

Lue Paavalin kirje Korittolaisille

etsi Paavalin teologiaa tai Paavalin opetuksia

2

3

4

5

6

1

6

 

 

Lopun ajat

Apokalyptinen kirjallisuus

 

 

Portfolion palautus

 98 -99

 

Eskatologia

Johanneksen ilmestys

2

3

4

5

6