UE2   Eurooppalaisen ihmisen usko (kirkon historia ja nykypäivä)              Paluu kotisivulle                                

Kurssilla tutustutaan kirkon historiaan ja nykyajan kristillisiin kirkkoihin.

Tavoitteet .  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

·          ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina ja miten se on ollut vuorovaikutuksessa aikansa kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa 

·          tuntee kirkon opin rakentumisen, jumalanpalveluselämän ja taiteen vuorovaikutuksen, sekä kirkon poliittisen ja sosiaalisen merkityksen historian eri vaiheissa 

·         ymmärtää, miten kristinusko vaikuttaa erilaisina kirkkokuntina eri puolilla maailmaa 

·         osaa analysoida erilaisten kristillisten perinteiden ilmenemistä nykyajassa ja ymmärtää näihin sisältyvän yhteisen, ekumeenisen perustan.

Keskeiset sisällöt

·          kristillisen kirkon synty

·         alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon

·         lännen kirkko keskiajalla

·         idän kirkon kehitys

·          reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla

·          nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli tämän päivän maailmassa

kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu

Arviointi
Arvosanan muodostumiseen vaikuttavat koe sekä portfolio ja siihen liitetty kirjoitetut tuotteet sekä arviointi omasta oppimisesta.

 

 

viikko

 

aiheita

 

työt

1.

 

1

2

3

4

5

6

 1. Kristillisen kirkon synty ja muotoutuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

1

2

3

4

5

6

2. Lännen kirkko keskiajalla

 

  

3.

 

1

2

3

4

5

6

 3. Lännen kirkko ja reformaatio

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

5.

 

1

2

3

4

5

6

4. Kristinusko ja nykyaika

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

1

2

3

4

5

6

 5. Idän kirkko