UE 4 Maailmanuskonnot, ”Matka uskontojen maailmaan        Paluu kotisivulle

 

Tavoitteet

Kurssin tarkoituksena tarkastella nykyistä ympärillä olevaa, median kautta tietoisuuteemme tulevaa maailmaa.
1. Tarkoituksena on tunnistaa kaiken kirjavuuden takaa ihmisen uskonnolliset kokemukset ja tarpeet. Ymmärtämiseen tarvitaan tietoja uskontojen pyhistä kirjoista, perustajan ajattelusta ja historiallisesta kehityksestä.
2. Kurssin tarkoituksena on saada opiskelija ymmärtämään uskonnon   merkitys historian tapahtumissa ja nykyisessä maailman politiikassa: uskonto on vaarallinen asia, ei mitään pyhäkoululaisten pikku puuhastelua.
3. Kurssin tarkoitus on johdattaa opiskelija tieteellisen ajattelun maailmaan: tieteellisen tutkimuksen, teorioiden ja käsitteiden maailmaan. Uskonnollisen elämän ilmiöt ovat monimutkaisempia kuin oppikirjat antavat ymmärtää, asioita voidaan tarkastella monesta yhtä oikeasta näkökulmasta.
4. Kurssin tarkoituksena on ohjata opiskelija ympäröivää maailmaa tutkiessaan  käyttämään rohkeasti erilaisia välineistä: puhelemisesta videoneuvottelulaitteistoihin asti.
5. Opiskelijan tulee oppia kurssilla löytämään ja käyttämään lähdekirjallisuutta. Samoin tulee oppia oikea lähteiden merkintätapa kirjallisissa töissään.

Arviointi:

Kurssin lopussa opiskelija kokoaa portfolion, johon kerää kurssin aikana tekemänsä työt, arvio niiden tasoa, käyttämiään välineitä. Opiskelija arvioi omaa oppimistaan kurssin aikana.

Kurssin tiedollista tasoa ja ymmärtämistä arvioidaan kirjallisten tai suullisten, ryhmä- tai dialogikokeiden avulla.
Opiskelijoiden TYÖT

 

Aikataulu:

 

viikko

 

aihe

työt

materiaali

1

1

2

3

4

5

6

Orientointi

Tutustuminen kirjaston kirjoihin

Oman aiheen valinta ja työstäminen

 

  

Sanomalehdet

Video –materiaali

Internet

Pyhä kirjallisuus

Kirjaston kirjat

2

1

2

3

4

5

6

 

  

 

 

 

3

1

2

3

4

5

6

Töiden esittelyä

 

 

 

 

4

1

2

3

4

5

6

 

 

 

5

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .