UE 5 Suomalainen uskonnollisuus        Paluu kotisivulle

 

TAVOITTEET:

Kurssin tarkoituksena tarkastella nykyistä ympärillä olevaa, median ja omien kokemusten kautta tietoisuuteemme pyrkivää suomaista hengellistä maailmaa. Ja sen juuria historiassa.
Tavoitteena on
1. tunnistaa ihmisen uskonnolliset kokemukset ja tarpeet.  Myös suomalaisessa yhteiskunnassa.
2. saada opiskelija ymmärtämään uskonnon valtava merkitys suomen kansan historiassa kulttuuria luovana tekijänä. 
3. tutustua musiikin ja muiden taiteiden välityksellä kirkon historialliseen kehitykseen Suomessa.
4. seurata kurssin ajan kirkollisia tapahtumia sekä lehdissä käytyä keskustelua
5. tutustua oman paikkakunnan uskonnolliseen ja kirkolliseen elämään ja historiaan.
ARVIOINTI:
Arvosanan muodostumiseen vaikuttavat koe sekä portfolio ja siihen liitetty arviointi omasta oppimisesta.

viikko

 

aiheita

kertaus

työt

 1

 

1

2

3

4

5

6

Arkki 5: Uskonto Suomessa

Orientointi 

Suomalainen muinaisusko  

Suomi katolisena aikana

 

Luterilainen kirkko Ruotsin aikana

Puhdasoppisuus

 

Ankkuri: Maailman uskontojen käsikirja (UE4): Varhaiskantaiset uskonnot s 14-

Ankkuri: Kristinuskon käsikirja: s. 151 – 153 , 154 – 156 s. 163 – 169 s. 170 – 177 Luther s. 186 – 189

 

Media työn aloittaminen

(lehdistö, aikakauslehdet, TV, radio, uskonnollisten yhteisöjen nettisivut)

 

 

 

Esitelmä: Lumen ja valon kansa

2

7

8

9

10

11

12

Pietismin tulo Suomeen

Luterilainen kirkko Venäjän aikana

    * herätysliikkeet

 

Kirkko itsenäisessä Suomessa

s. 190 – 195 Valistus ja pietismi

Moniste lestadiolaisuuden suunnista

 

s. 199 – 201 Teollistumisen vaikutus kirkkoihin

s.217 – 219 Eurooppalainen imperialismi ja lähetystyö

 

 

 

Opeteltava tunnistamaan tilanne Pyhäjoella.

3.

13

14

15

16

17

18

Kansankirkot Suomessa

(Luterilaisuus – ortodoksit)

 

 

Uskonnollinen kirjo Suomessa

 

Ortodoksit: 148 – 150, 160 – 162, 208 – 210

Protestantit: 211 – 216

 

 

 

 

4.

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

Ankkuri: Maailman uskontojen käsikirja: Juutalaisuus, hindulaisuus, buddhalaisuus

 

Työ uskonnollisesta liikkeestä Suomessa

 

 

 

5.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Uskonto ja kulttuuri  

 

 

 

Työ: miten virret ovat heijastaneet suomalaisen uskonnollisuuden vaihteita

6

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

KOE

Portfolion palautus

 

”Maata kohti”