UE3 etiikka ja dogmatiikka   2001 - 1990

Reaalikokeen kysymyksiä tästä ja siihen liittyvistä kursseista

1. Syksyn halpoja trendivaatteita pursuavien kauppojen käytäviä pitkin kävellessä mielestä katoavat viimeisetkin moraalin hippuset - jos niitä koskaan todella olikaan. Teinien kertakäyttöiset tekonahkatakit muistuttavat ikätoverien selkänahasta. Heikkolaatuiset vaatteet on tuotettu herttaisesti lapsilta lapsille."

Saara Manelius
Päivä lehtimiehenä -palsta
Helsingin Sanomat 19.9.2000

Pohdi lapsityövoiman käyttöä kristillisen etiikan näkökulmasta

2. + Mitä eettisiä ongelmia liittyy geeniteknologiaan ja sen hyödyntämiseen?

3. Miten yhteiskunnan ja kirkon vastuu vähäosaisista eroaa nyky-yhteiskunnassa?

 

4. Mitä eettisiä periaatteita Suomen olisi noudatettava ulkomaalais- ja pakolaispolitiikassaan?

5. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu." 1. Moos. 1:27-28

Pohdi ihmisen suhdetta luontoon ympäristöetiikan näkökulmasta. Ota pohdintasi lähtökohdaksi oheinen luomiskertomukseen tallennettu näkemys.

6. Millaisia eettisiä ongelmia liittyy koe-eläinten kasvattamiseen ja käyttöön?

 

7. Mitkä eettiset tekijät vaativat lasten hyväksikäytön kieltämistä

 

8. Arvioi isänmaallisuutta kristinuskon näkökulmasta.

 

10. + Ruoka ja ravinto uskonnollisena ja moraalikysymyksenä

10b Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa,
missä onnen kaukorantaan laine liplattaa.
Missä kukat kaunehimmat luo aina loistettaan,
siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan.

Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois,
niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois.
Vaan siivetönnä en voi lentää, vanki olen maan,
vaan aatoksin mi kauas entää sinne käydä saan.
(Unto Mononen, Satumaa)

Pohdi Satumaa-tangoa kristillisen toivon näkökulmasta.

11. - - Japanissa käytetään kuoleman määritelmänä yhä ikivanhaa mittaa, sydämen pysähtymistä, minkä takia sydämen, maksan ja useimmiten myös keuhkojen siirto on mahdotonta. Japanin parlamentti ei ole suostunut lakeihin, joissa kuolemaksi määritellään aivotoiminnan lakkaaminen--.

Kaikki elimensiirrot eivät ole kiellettyjä Japanissa. Sarveiskalvon, munuaisten ja luuytimen siirrot sallitaan, koska niissä ei tarvita aivokuollutta luovuttajaa. Japanissa on luovuttajia kuitenkin vähän, koska uskomuksen mukaan vainajan täytyy lähteä ehjänä tuonpuoleiseen.

Tärkeiden elimensiirtojen kielto käytännössä paljastaa laajemman japanilaisen pulman: kuinka sovittaa yhteen teknologia ja ikiaikaiset uskomukset. Elimensiirtojen kannattajat puoltavat lääketiedettä, mutta perinteiden vaalijoiden mukaan tuhannet vuodet Japanin kulttuuria ovat kirurgeja voimakkaampia. Ihmisen täytyy hyväkdyä sellainen elämä ja sellainen kuolema kuin jumala ja luonto antavat--.
(Helsingin Sanomat 28.7.1996)

Pohdi, miten uskonto voi vaikuttaa uusien lääketieteellisten menetelmien käyttämiseen.

12. + Uskontojen opetukset ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta.

13. Mitä kristinusko opettaa yhteiskunnallisten lakien ja omantunnon suhteesta? 

 

14. Mitä eettisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia liittyy ihmisen kloonaamiseen

 

15. Pohdi kristinuskon opetusta hyvän ja pahan välisestä suhteesta.

16. + Onko Jumala olemassa? Millaisia perusteluja jumaluuden olemassaolon puolesta ja sitä vastaan on esitetty historian kuluessa.

17. + Mitä uskonnot opettavat naisen asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta?

18. Matti ja Heta Häyry tiivistävät eutanasiaa käsittelevän filosofisen kirjoituksensa (Rakasta kärsi ja unhoita, 1987) johtopäätöksiksi:

  • "Tärkeimmäksi kriteeriksi sille, saako ihmisen tappaa tms., muodostuivat uhrin oma halu ja tahto sekä niiden puuttuessa hänen elämänsä kokemuksellinen arvo hänelle itselleen. Eutanasia näytti kaiken edellisen valossa olevan moraalisesti oikeutettua, kun ihminen itse vapaaehtoisesti ja harkitusti haluaa ja tahtoo kuolla (tahdonalainen eutanasia) sekä kun haluista ja tahtomuksista ei ole tietoa, mutta kuolema näyttää kohteen kannalta parhaalta vaihtoehdolta (tahdoton eutanasia). Tahdonvastainen eutanasia sen sijaan osoittautui moraalisesti tuomittavaksi."

Miten on arvioitava kristillisen etiikan valossa ihmisen oikeutta päättää oma elämänsä?

19. Arvioi kristillisen etiikan valossa käsitystä, että ihmisellä on oikeus tehdä kaikki itseään koskevat valinnat.

20. + Miksi kristilliset kirkot ovat korostaneet perheen merkitystä ja miten tämä on näkynyt kirkkojen toiminnassa?

21. Millä tavalla perinteinen kristillinen käsitys työstä ja ihmisarvosta on ongelmallinen nykyaikaisessa yhteiskunnassa?

 

22. Mitä kristilliset kirkot opettavat ihmisen seksuaalisuudesta?

 

23. Lepopäivän uskonnollinen ja sosiaalinen merkitys

 

24. Pohdi pakolaisongelman sosiaalieettisiä ulottuvuuksia.

 

25. Mitä kristillisessä perinteessä tarkoitetaan puheella "salatusta Jumalasta"?

 

26. Pohdi perinteisen luterilaisen esivaltakäsityksen merkitystä nykyaikaisessa valtiossa.

 

27. "Kristuksen olisi pitänyt omakätisesti kirjoittaa rahasäkkeihin kuten tie- ja vesirakennushallitus sähkömuuntajien oveen: `Hengenvaarallista`". Näin kirjoittaa Georges Bernanos romaanissaan "Maalaispapin päiväkirja". Mitä Jeesus opetti rikkaudesta ja köyhyydestä?

28. + Kysymys väkivallan käytön oikeutuksesta on monivivahteinen moraaliongelma. Mitä ratkaisumalleja tähän kysymykseen voidaan löytää Uudesta testamentista ja kirkon historiasta?

29. Millä perusteella voidaan katsoa, että vastuumme ympäristöstä on myös uskonnollinen kysymys?

30. Mitä kristilliseen uskon ja etiikkaan kuuluvia periaatteita sisältyy seuraavaan Raamatun kohtaan:

  • Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Gal. 3:26-28

31. Mitä uskonnollisia vastauksia on annettu kärsimyksen ongelmaan?

 

32. Mitä kristillisessä perinteessä tarkoitetaan Jumalan ilmoituksella?

 

33. Miksi rotuerottelua pidetään kristillisen etiikan vastaisena?

 

34. Millaisia eettisiä ongelmia lääketieteen uusi kehitys on herättänyt?