Yo-kysymyksiä UE6 ja UE1                                      takaisin

1. Vanhan ja Uuden testamentin syntyhistoria

2. Valaise esimerkein, miten Raamattu on vaikuttanut kaunokirjallisuuteen

3. Pohdi, miten Raamatun erilaisia tekstejä voidaan tulkita alla kuvatun raamattunäkemyksen valossa. Selvitä myös, millaisia vaihtoehtoja tälle raamattunäkemykselle on esitetty.

Raamattu on Jumalan Sana. Jumala on Henkensä vaikutuksesta inspiroinut ne miehet, joiden kautta se on kirjoitettu. - - Raamattu on kaikissa sanoissaan ja osissaan täysin erehtymätön. Jumala on käyttänyt sen kirjoittajia välineinään ilmoittaakseen sanansa ihmisille täsmällisessä kirjallisessa muodossa.

Franz Pieper, Kristillinen dogmatiikka, 1961

4. Jeesus Nasaretilaisen elämänihanteet 

5. Uuden testamentin opetus lopun ajoista

 

6. Ohessa on katkelmat babylonialaisen Gilgames-eepoksen ja Raamatun vedenpaisumuskertomuksista.

Utnapistim puhuu:
Koittaissa seitsemännen päivän,

Laskin ulos kyyhkysen,
sen matkalle laitoin.
Kyyhkynen lensi -
mutta palasi kohta:
Lepoaikaa ei ollut,
niin palasi kohta.


Gilgames-eepos 11:145-148.

Sitten hän (Nooa) lähetti luotaan kyyhkysen saadakseen tietää, joko maa oli tullut esiin veden alta, mutta se ei löytänyt jalansijaa, mihin jäädä levähtämään, vaan palasi hänen luokseen arkkiin, sillä vesi peitti yhä koko maan pinnan...

1. Moos. 8:8-9.

Tarkastele vedenpaisumusmyytin aineksia katkelmissa ja pohdi yleisesti myyttien käyttöä ja merkitystä Raamatussa.

7. Uuden testamentin evankeliumien merkitys

8. Miksi Uuden testamentin evankeliumit eroavat sisällöltään toisistaan

9. Mitä ongelmia sisältyy siihen, jos Raamattua käytetään luonnontieteellisenä oppikirjana?

10. Mitä kirjallisuuden lajeja Raamattu sisältää?

11. Raamattua voidaan tulkita monilla eri tavoilla, esimerkiksi fundamentalistisesti, pelastushistoriallisesti ja eksistentialistisesti. Miksi erilaiset tulkinnat ovat mahdollisia?

 

12. Jeesus kehottaa vuorisaarnassaan: "Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin." (Matt. 5:39) Millaisia ongelmia Jeesuksen opetukseen liittyy?

13. Apostoli Paavalin merkitys kristinuskon syntyvaiheissa

14. Millainen vaikutus Raamatulla on ollut elokuvataiteeseen?

15. Vanhan testamentin profeettojen yhteiskuntaeettinen julistus

16. Millaisen kuvan Uusi testamentti antaa Jeesuksen suhteesta aikansa yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin johtajiin?

17. Vanhan testamentin opetus kärsimyksen syystä ja tarkoituksesta ihmiselämässä

18. Jeesus Nasaretilainen uskon ja tiedon kohteena

19. Raamatun alkukertomusten keskeinen sisältö ja tarkoitus

20. Uuden testamentin opetus lopun ajoista

21. Uusi suomalainen raamatunkäännös on valmistunut. Käännösehdotuksen eräät kohdat herättivät arvostelua. Millaisia ongelmia liittyy nimenomaan Raamatun kääntämiseen?

22. Raamatun vaikutus suomen kielen kehitykseen

23. Mitä kristilliseen uskon ja etiikkaan kuuluvia periaatteita sisältyy seuraavaan Raamatun kohtaan:

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Gal. 3:26-28

24. Uusi testamentti ei anna yhtenäistä kuvaa Jeesuksen elämästä. Ainoa yhtenäinen jakso on Jeesuksen kärsimyshistoria. Mitä tapahtumia tähän jaksoon sisältyy?

25. Uusi raamatunkäännös on valmistumassa. Esittele suomalaisen Raamatun tärkeimpiä vaiheita

Jeesuksen opetustoiminnan pääkohdat

26. Vanhan testamentin synty ja kirjallinen luonne

27. Mitä Jeesus opetti vertauksellaan tuhlaajapojasta?

28. Esittele yksi Vanhan testamentin profeetoista ja hänen sanomansa

29.Jeesus Nasaretilaisen tuomitseminen kuolemaan

30. Synoptiset evankeliumit ja niiden erityispiirteet

31. Psalmien kirja. Tarkastele sen sisältöä ja käyttöä juutalaisuudessa ja kristillisessä kirkossa

32. Raamatun apokalyptinen kirjallisuus

33. Vanhan testamentin luomiskertomukset

34. Vertaus Jeesuksen käyttämänä opetusmuotona

35. Mitä tarkoittavat kristillisessä ajattelussa käsitteet "vanha liitto" ja "uusi liitto"?

36. Vanhan testamentin viisauskirjallisuus