Sisällysluettelo /lukiouusi/Oppiaineet/Fysiikka/cern2007/kuvat/2007_04_24/