World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Belgium
Antwerpen

Universiteit Antwerpen - Dienst Elementaire Deeltjes

Instituut

University of Antwerpen - Dienst Elementaire Deeltjes - external link
Address Dienst Elementaire Deeltjes
Departement Fysica

Universiteitsplein 1
B-2610 Antwerpen
Belgium
Phone +32 (3) 820-2466
Fax +32 (3) 820-2245
e-Mail Eddi De Wolf
Onderwijs & Onderzoek

De opleiding Fysica aan de Universiteit Antwerpen wordt georganiseerd in twee cycli. In de bachelor Fysica wordt de noodzakelijke grondige kennis van fysica en wiskunde meegegeven. Een deel van het programma mag de student vervangen door een minor in een andere discipline. Momenteel worden twee minoren expliciet aangeboden: Wiskunde en Biochemie.
Het curriculum van de masteropleiding omvat een basisvorming op hoger niveau, gevolgd door een verdieping in één van de belangrijke deelgebieden van de fysica. Het Departement Fysica biedt drie specialisatierichtingen aan: vaste-stof- en materiaalfysica, bio- en medische fysica en elementaire-deeltjesfysica. Deze specialisaties leunen aan bij het onderzoek dat in het departement Fysica wordt uitgevoerd.

De onderzoeksgroep voor elementaire-deeltjesfysica voert experimenten uit bij verschillende versnellers in Europa. In het bijzonder worden aspecten van de kwantumchromodynamica bestudeerd a.h.v. elektron-proton botsingen waargenomen met het H1-experiment bij de HERA-versneller in DESY (Hamburg). Verder neemt de groep ook deel aan de opbouw van het CMS-experiment bij de LHC-versneller in CERN (Genève), met o.m. als doel waarnemingen te verrichten i.v.m. supersymmetrie en het Higgs-deeltje.

Wetenschapspopularisering Links


▲Top
Christian Helzel