World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Belgium
Gent

Universiteit Gent - Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica

Instituut

University of Gent - Department of Subatomic and Radiation Physics - external link
Address Universiteit Gent
Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica

Proeftuinstraat 86
B-9000 Gent
Belgium
Phone +32 (9) 264-6543
Fax +32 (9) 264-6697
e-Mail Dirk Ryckbosch
Onderzoek & Onderwijs

De Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica heeft onderzoeksgroepen in verschillende domeinen, zowel experimentele and theoretische. De theoriegroepen werken op onderwerpen als nucleaire veel-deeltjes theorie, hadron structuur fysica en modelleren van molecules. De experimentele groepen zijn actief op het gebied van de spin-structuur van protonen, het gebruik van straling in beeldvorming en het gebruik van nucleaire technieken in vaste-stof fysica (Moessbauer spectroscopie, positron annihilatie).

Andere natuurkunde vakgroepen aan de Universiteit Gent zijn de Vakgroep Vaste-stof wetenschappen, Wiskundige Natuurkunde en Sterrenkunde,  en Toegepaste Natuurkunde.

Outreach Links


▲Top
Christian Helzel