World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Czechia
Prague

Univerzita Karlova v Praze - Ústav částicové a jaderné fyziky

Ústav

Charles University in Prague - Institute of Particle and Nuclear Physics - external link
Address Ústav částicové a jaderné fyziky

Fakulta matematicko-fyzikální
Karlova Univerzita v Praze
V Holešovičkách 2
18000 Praha 8
Česká Republika
Phone +420 22191 2469
Fax +420 22191 2434
e-Mail Jiri Dolejsi
Výzkum a vzdělávání

Karlova Univerzita v Praze, první univerzita ve střední Evropě (založená 1348), má mezi svými fakultami také matematicko-fyzikální fakultu. Vzdělávání a vědecký výzkum na této fakultě jsou zaměřeny na různé oblasti fyziky, matematiky a informatiky. Fakulta také vzdělává učitele matematiky a fyziky.

Částicovou fyzikou se zabývá Ústav částicové a jaderné fyziky. Jednotlivé pracovní skupiny se soustřeďují na přípravu detektorů a software pro experimenty a na fyzikální analýzu získaných výsledků. Pracují v rámci velkých mezinárodních skupin na experimentech v CERN, DESY a Fermilab, a také na projektu Pierre Auger. Vedle experimentátorů najdete v ÚČJF také aktivní teoretickou skupinu

Studiem na fakultě lze získat specializaci v mnoha oborech, včetně jaderné a subjaderné fyziky, v bakalářském, magisterském a doktorském programu.

Stránky pro zájemce, popularizace  Užitečné odkazy


▲Top
Christian Helzel