World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Sweden
Lund

Lunds universitet

Institutet

Lunds universitet - extern länk
Address Lunds universitet
Fysiska institutionen
Besöksadress Professorsgatan 1, Lund
Postadress P.O. Box 118, SE-22100 Lund
Sverige
Phone +46-46-222 76 95
Fax +46-46-222 40 15
e-Mail Paula Eerola
Forskning & Undervisning

Avdelningen för experimentell högenergifysik vid Fysiska institutionen, Lunds universitet, forskar och undervisar inom två huvudlinjer i subatomär fysik: elementarpartikelfysik och relativistisk tungjonsfysik.

Avdelningen deltar i H1 elektron-proton experimentet vid DESY och det framtida ATLAS proton-proton experimentet vid CERN. Forskning med relativistiska tunga joner pågår med PHENIX experimentet vid Brookhaven och det framtida ALICE experimentet vid CERN.

Vår avdelning bjuder på ett fullfjädrat forskningsprogram inom partikelfysik. Verksamheten kompletteras av vårt engagemang i NorduGrid forskningsprojektet. Vi ger kurser och laborationer i partikelfysik, se våra kurssidor.

Utåtriktad verksamhet Länkar & Nedladdningsbart


▲Top
Christian Helzel