World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Spain
Barcelona

Universitat de Barcelona

Department

University of Barcelona - external link
Address Dept. d'Estructura i Constituents de la Matèria
Facultat de Física
Universitat de Barcelona

Diagonal 647
08028 Barcelona
Spain
Phone +34 (93) 402-1592
Fax +34 (93) 402-1198
e-Mail Joan Soto
Investigació i ensenyament

Al Department d'Estructura i Constituents de la Matèria, la investigació es divideix en tres àrees: Física d'Altes Energies, Física atòmica, molecular i nuclear i Física de la matèria condensada. Hi treballem prop d'un centenar de persones en camps molt diversos de la recerca bàsica en física, tant en els seus aspectes teòrics com experimentals.

Al Grup d'altes energies els investigadors experimentals dissenyen i desenvolupen detectors i components microelectrònics per aplicar-los a física de "partícules", col·laborant amb els físics teòrics en l'estudi de l'estructura fonamental de la matèria i les forces de l'univers.

Els estudis de física a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona consten d'un conjunt ampli d'assignatures teòriques i pràctiques que permeten encaminar-se cap a moltes especialitzacions. També s'hi ofereixen varis programes de tercer cicle i doctorat; en concret, el nostre departament imparteix un Programa de Tercer Cicle i Doctorat Física Avançada.

Outreach Enllaços i descàrregues


▲Top
Christian Helzel