World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Spain
Santiago de Compostela

Universidade de Santiago de Compostela

Institute

University of Santiago de Compostela - external link
Address Universidade de Santiago de Compostela

Facultade De Fisica
Campus Sur s/n
15706 Santiago De Compostela
Spain
Phone +34 (981) 563100 Extension 13991
Fax +34 (981) 521091
e-Mail Gonzalo Parente
Investigación e docencia

A investigación que se realiza na Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela céntrase en aspectos experimentais e teóricos de Biofísica, Electrónica e Computación, Física de Partículas Elementais, Astropartículas e Nuclear, Física Ambiental, Ciencias de Materiais, Física Matemática, Nanofísica, Optoelectrónica, Procesado de Sinais, Sistemas Radiantes, Superconductividade e outros.

Os grupos de investigación pertencen a algún dos departamentos da Facultade: Física Aplicada, Electrónica e Computación, Física da Materia Condensada e Física de Partículas.

Os estudios da licenciatura en Física da Universidade de Santiago de Compostela cubre un amplio espectro de cursos para acadar a especialización en Electrónica e Computación, Física Fundamental, Física de Materiais, Optoelectrónica e Física de Partículas.

Divulgación Ligazóns


▲Top
Christian Helzel