World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Poland
Krakow

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Institute

Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences - external link
Address Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
Poland
Phone +48 (12) 662-8000
Fax +48 (12) 662-8458
e-Mail Jacek Turnau
Research & Teaching

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie prowadzi badania w wielu dziedzinach fizyki i astrofizyki eksperymentalnej i teoretycznej, a także badania o charakterze multidyscyplinarnym (fizyka medyczna, biologia radiacyjna, metody jądrowe w fizyce środowiska). Instytut prowadzi międzynarodowe studium doktoranckie oraz specjalizację eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych dla studentów IV i V
roku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Outreach Links & Downloads


▲Top
Christian Helzel