World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Poland
Warszaw

Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana

Instytut

Instytut Problemow Jadrowych im. A.Soltana - external link
Address Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana

Hoza 69
00-681 Warszawa
Poland
Phone +48 (22) 628 18 93
Fax +48 (22) 621 28 04
e-Mail Grzegorz Wrochna, Piotr Zalewski
Badania i dydaktyka

Instytut zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Zatrudnia wybitnych naukowców i inżynierów, kształci kadrę (studium doktoranckie, przewody habilitacyjne), prowadzi specjalistyczne szkolenia, współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie.

Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych bierze udział w kilku najważniejszych eksperymentach prowadzonych w CERN (Genewa), DESY (Hamburg) i innych ośrodkach. Obecnie prace koncentrują się na przygotowaniach do eksperymentów na Wielkim Zderzaczu Hadronów (Large Hadron Collider - LHC) i wiązkach neutrin z CERNu.

Popularyzacja

Dział Szkolenia i Doradztwa prowadzi systematyczne lekcje fizyki promieniotwórczości dla szkół i studentów uczelni wyższych, kursy dla nauczycieli, a ponadto szkolenia specjalistyczne obejmujące zagadnienia ochrony radiologicznej oraz ryzyka związanego z promieniowaniem jonizującym. Przez Dział przewija się rocznie około 5000 uczniów, dla których przygotowane jest także laboratorium fizyki atomowej i jądrowej. Niezależnie, w pomieszczeniach Działu funkcjonuje stała wystawa „Odpady promieniotwórcze: problemy, rozwiązania”.

Instytut bierze udział w Festiwalach Nauki i Piknikach Naukowych organizowanych rokrocznie w Warszawie. Publicznośc może uczestniczyć w wykładach popularnonaukowych. Uczniowie szkół zapraszani są na "lekcje festiwalowe", gdzie m.in. mogą samodzielnie analizować dane z eksperymentów fizyki cząstek.

Strony internetowe


▲Top
Christian Helzel