World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Poland
Lodz

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana - Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego

Instytut

Andrzej Soltan Institute for Nuclear Studies - Cosmic Ray Laboratory - external link
Address Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego

ul. Uniwersytecka 5
90-950 Łódź 1, P.O.Box 447
Polska
Phone +48 (42) 678-6431 or -3223
Fax +48 (42) 678-6431
e-Mail Jacek Szabelski
Badania

Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi
prowadzi badania w dziedzinie fizyki promieniowania kosmicznego (PK) oraz fizyki wysokich energii. Główne tematy naszych badań to:
- problem pochodzenia pk (astrofizyczne źródła, mechanizmy przyspieszania);
- sklad masowy i widmo energii PK;
- wpływ PK na wyniki obserwacji astronomicznych;
- własności oddziaływań cząstek elementarnych na podstawie analizy Wielkich Pęków Atmosferycznych.
Działająca w Zakładzie aparatura wielkopękowa umożliwia eksperymentalne badania promieniowania kosmicznego o energii 1015 - 1017 eV. Prowadzimy także badania aktywności Słońca poprzez rejestracje mionów w podziemnym teleskopie.

W naszych badaniach współpracujemy z Katedrą Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracujemy również z zagranicznymi jednostkami badawczymi: Forschungszentrum Karlsruhe (Niemcy), College de France, Instytutem Badań Jądrowych Rosyjskiej Akademii Nauk, ZIBJ-Dubna (Rosja), Uniwersytetem w Durham (Anglia), Instytutem Badań Kosmicznych w Jakucku (Rosja), Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja).

Popularyzacja Linki


▲Top
Christian Helzel