World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Poland
Katowice

University of Silesia - Institute of Physics

Instytut

University of Silesia - Institute of Physics - external link
Address Inst.of Physics
Univ. of Silesia

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
Poland
Phone +48 (32) 258-3653
Fax +48 (32) 258-88431
e-Mail Henryk Czyz
Nauka & Dydaktyka

Instytut Fizyki im. A. Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach składa się z siedmiu zakładów fizyki doświadczalnej oraz czterech zakładów fizyki teoretycznej. Większość prac doświadczalnych należy do dziedziny fizyki ciała stałego. Główne kierunki badań doświadczalnych: własności i technologia monokryształów i próbek polikrystalicznych związków międzymetalicznych i perowskitów; własności i technologia materiałów ferroelektrycznych i antyferroelektrycznych; własności i technologia materiałów magnetycznych; badania struktury krystalicznej i jej defektów; fizyka molekularna oraz przejścia fazowe. Jest również również grupa badająca oddziaływanie elektromagnetyczne w materiałach biologicznych oraz grupa fizyki jądrowej, której prace obejmują reakcje jądrowe, strukturę jądra, zastosowanie metod i technologii fizyki jądrowej. Obydwie grupy zajmują się zagadnieniami ochrony środowiska oraz kontroli zapobiegania skażeniom. Badania teoretyczne obejmują: Teoria fazy skondensowanej (układy mezoskopowe, fizyka nanorurek węglowych, silnie skorelowane układy elektronowe, nadprzewodnictwo i magnetyzm, struktura pasmowa); Fizyka statystyczna (zjawiska losowe i procesy stochastyczne, procesy wzrostu, brownowskie motory, zjawiska krytyczne i przejścia fazowe); Teoria cząstek elementarnych (precyzyjne testy Modelu Standardowego i badanie jego uogólnień, obliczanie wielopętlowych poprawek wirtualnych i radiacyjnych, badanie własności neutrin i łamania symetrii CP); Astrofizyka i Kosmologia teoretyczna (Relatywistyczna astrofizyka jądrowa, późne stadia ewolucji gwiazd, białe karły, gwiazdy neutronowe, kwarkowe, gwiazdy protoneutronowe. Astrofizyczne i kosmologiczne konsekwencje teorii Kaluzy - Kleina z dużymi dodatkowymi wymiarami. Astrofizyka numeryczna). Dydaktyka:

Popularyzacja Links & Downloads


▲Top
Christian Helzel