World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Slovakia
Kosice

Slovenská akadémia vied - Ústav experimentálnej fyziky

Inštitút

Slovak Academy of Sciences in Kosice - external link
Address Ústav experimentálnej fyziky,
Slovenská Akadémia Vied

Watsonova 47
04 001 Kosice
Slovakia
Phone +421 (55) 633-5447
Fax +421 (55) 633-6292
e-Mail Pavel Murin
Výskum a výučba

Oddelenie subjadrovej fyziky sa orientuje na výskum v oblasti fyziky vysokých energií a aktívne sa zapája do zaujímavých experimentov, ktoré sa uskutočňujú v najvýznamnejších urýchľovacích strediskách. Na začiatku existencie oddelenia (do 1980) prevažovala spolupráca na experimentoch s bublinovými komorami na urýchľovačoch JINR v Dubne a IHEP Protvino blízko Serpuchova v Ruskej federácii.
Od roku 1987 sa časť oddelenia zapojila do prípravy experimentu H1 na HERA v DESY (Hamburg, Nemecko). Bolo vyrobené veľké množstvo čítacích panelov pre kalorimeter s tekutým argónom. Navrhli sme a neskôr realizovali trigrovaciu elektroniku na identifikáciu elektrónov v zadnom elektromagnetickom kalorimetri.
Dlhodobá spolupráca s H1 experimentom na HERA je jednou z najdôležitejších súčasných aktivít oddelenia. Medzi dalšie súčasné aktivity patrí účasť na experimentálnom programe v Európskom Laboratóriu Casticovej Fyziky CERN (Zeneva, Svajčiarsko). Naším hlavným zameraním je oblasť fyziky ťažkých iónov na urýchľovači SPS. Momentálne sa hlavne venujeme príprave programu LHC, kde sa venujeme rozvoju nových detektorov (plynové mikrostrípové komory, nový koncept argónového kalorimetra). V súčasnosti sú naše aktivity rozdelené medzi experimentami H1, ATLAS a ALICE.

Outreach Linky a download


▲Top
Christian Helzel