World Year of Physics 2005 - external link
World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link World Year of Physics 2005 - external link
Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link Einstein in the 21st Century - external link
Hands on Particle Physics
European Masterclasses for High School Students
header image Participating Institutes
Slovakia
Zilina

Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta

Inštitút

University of Zilina - Faculty of Electrical Engineering - external link
Address Elektrotechnická fakulta,
Žilinská univerzita

Velký diel
010 26 Zilina
Slovakia
Phone +421 (41) 513-2331
Fax +421 (41) 513-1515
e-Mail Ivan Melo
Výskum a výučba

Elektrotechnická fakulta vznikla pomerne nedávno (v r. 1992 po rozdelení bývalej fakulty strojníckej a elektrotechnickej), avšak jej katedry existujú už desaťročia. Súčasný výskum na týchto katedrách je v oblastiach informačných systémov, moderných telekomunikačných technológií, rozvoja výkonových polovodičových systémov, moderného riadenia elektrických sietí, fyziky tuhých látok a fyziky elementárnych častíc. Rozvíja sa aj štúdium interdisciplinárnych odborov, menovite mechatroniky a telekomunikačného manažmentu.
Výskum na katedre fyziky je orientovaný na štúdium tuhých látok akustickými a optickými metódami. Okrem toho je tu aj teoretická skupina, ktorá sa venuje fenomenológii elementárnych častíc.
Fakulta ponúka široký výber študijných programov, od bakalárskych (mechatronika, manažment telekomunikácií, elektroenergetické inžinierstvo), cez inžinierske (informačné a zabezpečovacie systémy, telekomunikácie, elektroenergetické a elektrické inžinierstvo, biomedicínske inžinierstvo) až po PhD (fyzika tuhých látok a akustika, teoretická elektrotechnika, telekomunikácie, elektrické inžinierstvo, automatizácia a kontrola).

Outreach Linky a download


▲Top
Christian Helzel